Beredskap

För att säkerställa våra abonnenters/medlemmars strömtillförsel har vi ständigt två medarbetare i beredskap som är beredda att avhjälpa störningar dygnet runt.

Utanför kontorstid kontakta oss på telefon 
0512–78 21 99