Elens Dag

6 februari 2018

Reultatet av vår Elens Dag aktivitet blev att Nossebro Energi skänkte 1450:- till Give Watts. Tack alla som gjorde detta möjligt genom att handla i vår butik.