Nossebro Energi levererar enbart förnybar el
– 100 % vattenel

Nossebro Energi säljer enbart förnybar energi. Elen är till 100 % producerad i vattenkraftverk med EPD–certifiering. EPD (Enviromental Product Declarations) är en varudeklaration som underlättar för kunden att själv bedöma hur miljöanpassad elen är. Certifikatet beskriver den faktiska miljöpåverkan. Denna vattenkraft är den första elprodukten i världen som EPD–certifierats. Som kund hos Nossebro Energi får du 100 % ren vattenel utan extra kostnad.

Läs mer om EPD–certifiering på www.environdec.com

Ursprungsmärkning

Miljöpåverkan av vår försäljning av vattenel – 100%

Drift av kraftverk

Elens hela livscykel

CO2 -utsläpp (g/kWh)

0,00

8,32

Utbränt radioaktivt uranbränsle (g/kWh)

0,000

0,000

Nossebro Energi levererar enbart förnybar el. Så här producerades den el Nossebro Energi sålde under 2019.

  • Förnybart
  • Kärnkraft
  • Fossilt inkl. torv