Anvisningspris

 

Detta pris får Du som valt att ännu inte teckna något elavtal. Du kanske nyligen har flyttat inom det nätområden som Nossebro energi försäljnings AB är anvisningsleverantör i eller så har Du bara missat att teckna ett avtal.

Genom detta avtal garanteras alla att ha elleverans även om du inte valt någon elleverantör eller elavtal.

Att du anvisas ett elhandelsföretag innebär att du får köpa el enligt de priser och övriga villkor som det anvisade elhandelsföretaget tillämpar.

Anvisningspriset följer marknadspriset och sätts utifrån samma villkor som Vårt elavtal om rörligt pris. Du hittar avtalet i spalten till vänster.

 

Ring oss för rådgivning! Vi hjälper Dig gärna att teckna ett elavtal

Som passar just dig och dina förutsättningar.

 

0512–798100 alt kuntjanst@nossebroenergi.se