Avtalsvillkor som kund hos
Nossebro Energi Försäljnings AB

Dina rättigheter regleras i Allmänna avtalsvillkoren och i olika lagar. De finns till för att hjälpa dig som enskild konsument om du av någon anledning känner dig felaktigt bemött eller behandlad.

Nossebro Energi Fsg AB,särskilda avtalsvillkor 200201

Särskilda avtalsvillkor för anvisningsleverans till konsument från och med 2019-02-08
Allmänna avtalsvillkor för konsument EL2012K (rev2) från och med 2019-02-08
Särskilda avtalsvillkor för anvisningsleverans till näringsidkare från och med 2019-02-08
Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare EL2012N (rev) från och med 2019-02-08
Ellagen 11kap. 18

 

Rådgivning
Om du vill få en opartisk rådgivning finns det externa parter som du kan diskutera ditt ärende med. Det finns ett antal myndigheter och instanser som har till uppgift att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i frågor som rör energimarknaden.