Avtalsvillkor som kund hos
Nossebro Energi Försäljnings AB

Dina rättigheter regleras i Allmänna avtalsvillkoren och i olika lagar. De finns till för att hjälpa dig som enskild konsument om du av någon anledning känner dig felaktigt bemött eller behandlad.

Nossebro Energi Försäljnings AB:s villkor för elhandelsavtal
Allmänna avtalsvillkor konsument EL2012K (rev)
Särskilda avtalsvillkor för anvisningsleverans till konsument
Allmänna avtalsvillkor näringsidkare EL2012N (rev)
Särskilda avtalsvillkor för anvisningsleverans till näringsidkare
Ellagen 11kap. 18

Rådgivning
Om du vill få en opartisk rådgivning finns det externa parter som du kan diskutera ditt ärende med. Det finns ett antal myndigheter och instanser som har till uppgift att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i frågor som rör energimarknaden.