Dina rättigheter som kund hos
Nossebro Energi Försäljnings AB

Nedan har vi på ett enkelt sätt försökt beskriva dina rättigheter:

Skriftlig bekräftelse på avtal
Vid tecknande av avtal har du alltid rätt till skriftlig information om villkoren för gällande avtal.
Läs mer i Allmänna avtalsvilkor punkt 2.2

Ångerrätt
När du tecknar avtal på distans har du alltid rätt att ångra köpet inom 14 dagar.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 2.2 B

Rätt till besked rörande orsak till försenat leverantörsbyte
Vill du bli kund hos oss ska du bli det på den dag vi kommit överens om. Blir vi försenade ska du få besked om orsaken.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 2.10

Rätt till ersättning
1) vid försenat byte av elhandelsföretag


Är det vi som har orsakat att leverantörsbytet blivit försenat sträcker vi oss längre än vad det allmänna avtalsvillkoren säger, och kompenserar dig med minst 500 kronor.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 2.11

2) vid icke fullföljt avtal

Har vi kommit överens om ett elavtal och vi har missat att registrera detta, så att du då fått högre kostnader än du annars skulle haft, har du rätt till kompensation.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 2.133) för skada vid avbruten överföring av el

Du har rätt till ersätting om vi, utan laglig rätt, begärt att ditt elnätsföretag ska stänga av elen hem till dig.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 2.12

För att du ska kunna få ersättning enligt ovan, förväntar vi oss att du gör vad du kan för att begränsa skadan. Ingen ersättning betalas ut för näringsverksamhet.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 2.14 & 2.15

Rätt till information enligt Personuppgiftslagen och att avsäga sig marknadsföring
Du har rätt att en gång per år, skriftligen få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan när som helst meddela oss muntligt eller skriftligt om du inte vill att vi använder dina personuppgifter för att informera dig om nya produkter eller annan marknadsföring.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 1.4

Rätt till faktura baserad på faktisk förbrukning
Din faktura ska stämma överens med vad du har förbrukat. Om vi av någon anledning inte kan få in mätvärden får vi fakturera dig uppskattad förbrukning.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 3.3

Rätt till avbetalningsplan och reducering på avstämningsfaktura
Om det vid avstämning visar sig att vi fakturerat dig för lite uppskattad förbrukning har du på avstämningsfakturan rätt till kostnadsfri och räntefri avbetalningsplan. Har vi fakturerat dig uppskattad förbrukning i åtta månader eller längre har du rätt till reducering på avstämningsfakturan.
Läs med i Allmänna avtalsvillkor punkt 3.3

Rätt till ränta vid fordran
Om du har en fordran hos oss har du enligt räntelagen rätt att få ränta på innestående belopp.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 1.5

Rätt att häva avtalet
Om vi, som elhandelsföretag, allvarligt missköter våra åtaganden enligt avtalet och inte rättar till fel trots påtalande kan du ha rätt att häva ditt avtal hos oss.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 5.6

Rätt till tydlig information om klagomålshantering och tvistlösning
Du ska få tydlig information om hur du gör för att lämna klagomål samt vart du kan vända dig för information och tvistlösning.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 7.1 – 7.4

Välkommen att kontakta oss!
Har du synpunkter eller frågor kontakta gärna vår Kundtjänst 0512–79 81 00 eller kundtjänst@nossebroenergi.se