Elcertifikat ingår i elpriset

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt.

Sedan 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatmarknad.

Målet att öka elproduktionen med 28.4 TWh från 2012 till 2020 har Regeringen beslutat ett nytt mål under 2017  som innebär att systemet ska öka ytterligare med 18 TWh nya elcertifikat till 2030 och att systemet förlängs till 2045.

Med stödsystemet blir du som kund skyldig att betala en viss andel av den el du förbrukar.
Det är vi som elleverantör som tar ut denna kostnad.

Kostnaden för elcertifikat ingår i våra fastprisavtal.

För rörliga avtal redovisas kostnaden som en egen rad på din faktura

Ändringarna i Lagen och förordningen om elcertifikat ska träda i kraft den 1 januari 2018.

Mer information om elcertifkatsystemet finns på Energimyndighetens hemsida