Elhandelspris efter var du bor

Den 1 november 2011 delar Svenska Kraftnät in Sverige i fyra elområden, från elområde 1 i norr till elområde 4 i söder. Elområdena kan ha olika elpriser – områdespriser – vid olika tillfällen. Elpriserna kommer alltså att variera mellan olika områden och vid olika tidpunkter.

Beslutet om att införa elområden är en lösning i linje med EU:s strävan att skapa en gemensam europeisk elmarknad, som på sikt ska ge ett starkare elnät i hela Europa.

Varför delas Sverige upp i elområden?
EU har som mål att skapa en gemensam elmarknad där kunderna ska kunna köpa el från vilket elhandelsbolag som helst i Europa. Elområdena ska stimulera till att nya kraftverk byggs där det är underskott på el, och till att elnäten förstärks för att kunna föra över mer el inom Sverige.

Hur påverkas Sverige av elområden?
Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan på el samt elnätens förmåga att transportera el inom Sverige. Målet är att högre elpriser i söder innebär att det byggs fler kraftverk i södra Sverige, medan lägre elpriser i norr betyder att fler industrier kan etableras uppe i norr.

Vad betyder det för dig som elkund?
Som elkund kan du handla din el från elhandelsbolag över hela Sverige. Elpriserna kommer periodvis att kunna variera, beroende på var i Sverige du bor och förbrukar din el. Elen blir generellt billigare i norr eftersom det i dagsläget är överskott på energi – få människor och industri ger liten förbrukning. Elen blir dyrare att använda i söder eftersom det både är underskott på elproduktion med många människor och mer industri.

På kartan till höger ser du områdesindelningen. Gotland kommer att tillhöra elområde 3, som börjar norr om Gävle och slutar i Oskarshamnstrakten.

Behöver du som kund göra något?
Du som kund behöver inte göra mer än att fortsätta att välja ett elavtal som passar just dig. Alla avtal som har tecknats innan den 1 november 2011 påverkas inte av dessa nya elområdesavgifter.

Du kan hitta mer information på Svensk Energis hemsida.