Tips på hur du sparar energi

Energieffektivisering – vad kan du göra som konsument?
Energieffektivisering är bra för den egna plånboken och bidrar också till att samhället använder mindre resurser till att producera energi i form av till exempel el eller värme. Ofta kommer du långt genom att helt enkelt tänka efter – att medvetet använda el och annan energi så smart som möjligt i din vardag.

Tips, rådgivning och praktisk information från Energimyndigheten
På Energimyndighetens hemsida finns samlat en rad enkla Energispartips på hur du sänker dina energikostnader. Många av dem kostar ingenting att genomföra mer än att du ändrar ditt beteende. På deras hemsida kan du också göra Energikalkylen som är ett enkelt sätt att identifiera vilka apparater och annat som drar energi.

I varje kommun finns det en energi- och klimatrådgivare. Du kan ringa eller mejla till din kommun för att få kontakt med rådgivaren. Inriktningen på rådgivningen är opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral. Kommunal energi- och klimatrådgivning

På Svensk Energis hemsida kan du ladda hem appen Elräknaren som hjälper dig att se vad olika apparater och utrustning i hemmet kostar att driva. Appen finns både för iPhone och Android.