Vanliga frågor & svar

Vad är det som styr elpriset?

Elpriset styrs av efterfrågan, vädret och årstiden samt konjunkturen.

Större delen av all el som produceras säljs via nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Varje dag beräknas priset för kommande dag, varje enskild timme.

Visste du att:
–I Norden är det i första hand nivåerna i vattenmagasinen samt väderprognoser för kommande dygn där nederbörd, vind och temperatur som påverkar både utbudet och efterfrågan. Även tillgängligheten i kärnkraften är av stor betydelse.

–Utöver det pris som man får betala för elen på elbörsen, så tillkommer sedan avgift för elnätet, elskatt, kostnad för så kallade elcertifikat samt moms. Ungefär 40 % av din totala elräkning utgörs av olika skatter och avgifter – om de höjs eller sänks påverkar också elpriset.

Varför varierar elpriset så mycket?

Elpriset påverkas av tillgång och efterfrågan, men också av andra faktorer som vilket elavtal du har. 40 procent är skatter och avgifter.

När många vill använda mycket el, t ex när det är mörkt och kallt, och det finns begränsningar i hur mycket el som kan produceras, blir elen dyrare än annars. Vanliga orsaker till ett högre elpris är stark kyla, lite nederbörd, låg tillgänglighet i kärnkraften och vindstilla.

Hur stor räkningen blir påverkas i hög utsträckning av vad du använder elen till. Har du eluppvärmning kommer användningen öka när det är kallt. Har du varmvattenberedare så kostar 10 minuters duschande drygt 6 kronor för elen.

Visste du att:
–Det kostar 20 kr i el att låta din smartphone ligga på laddning över natten under ett helt år.

Vad är timmätning och hur fungerar det?

Med timmätning så varierar ditt elpris beroende på vilket tid på dygnet du använder elen. Då är det viktigt att du har koll på hur och när elpriset varierar.

Med ett timbaserat elavtal är det viktigt att du styr din elanvändning till tider då elpriset är lägre, annars finns risken att elkostnaderna blir högre än vid ett traditionellt rörligt elprisavtal. Timpriset är ett genomsnitt av priset på elbörsen den senaste månaden.

Visste du att:
–Elpriset brukar vara som högst på vardagar innan folk går till jobbet och när de kommit hem, och som lägst på nätter och helger?

–De största kostnaderna i hemmet är ofta värme och varmvatten. För dessa underlättar det med utrustning som hjälper till att hålla kollen på elpriset och t ex automatiskt startar varmvattenberedaren när priset på el är som lägst.

Gör det verkligen någon skillnad om jag köper grön el? Det är ju samma elektroner?

Ja, det är samma elektroner. Fast genom att välja el med särskild märkning (vatten, vind, miljömärkning etc) så visar du vilken typ av elproduktion som efterfrågas.

En elproducent får ursprungsgarantier baserat på hur mycket eller lite CO2-utsläpp deras produktion genererar. Värdet av dessa garantier påverkas av hur många som väljer den typen av produktion.

Visste du att:
–Ju fler kunder som aktivt väljer en viss produktionstyp desto större blir värdet på ursprungsgarantin och producentens lönsamhet. Det i sin tur gör det intressant att investera i denna typ av produktion.

Är det verkligen så att den bästa kilowattimmen alltid är den sparade?

Användningen av el har en funktion, det är inget självändamål att använda den. Det kan vara för att producera något, utföra något som att tvätta eller laga mat eller ge komfort som ljus och värme.

El ska användas effektivt, men en ökad elanvändning kan faktiskt spara energi och minska miljöpåverkan. Ett bra sådan exempel är att ersätta bensin/diesel med el i bilar, och gräsklippare.

Visste du att:
–Om alla i Sverige bytte till en eldriven bil skulle det leda till att energibesparingen minskas med upp till 75 procent.

–Eftersom bilarna inte alltid behöver laddas när det är som störst efterfrågan på el behöver det inte byggas ny produktion av just detta skäl

–Utfasningen av glödlampor sparar 2 TWh – det räcker till att köra 1 500 mil per år med 600 000 elbilar.

Tjänar ni inte väldigt mycket pengar i branschen?

För både elproduktion och elnät kan vinstsummorna te sig stora i rena pengar. Men för att betyda något behöver de sättas i relation till hur mycket man har investerat, hur mycket man omsätter eller till avkastningskravet.

Under 2000-talet ligger elbranschen i linje med detaljhandeln, tillverkningsindustrin samt skog, papper och massa. Enskilda år är självklart bättre eller sämre för olika branscher.

Visste du att:
–Ett högt elpris inte är samma sak som höga vinster för företagen. Minskar tillgången ökar priset – men inte så att det ”lönar sig”.

–Elhandelsföretag köper oftast stora volymer i förväg, så ett högt elpris innebär oftast att något oförutsett inträffat som de inte räknat med.

Hur funkar det med egen elproduktion?

Att producera sin egen el är i första hand något för dig som önskar bli mer självförsörjande på el.

Vi på Nossebro Energi kan erbjuda dig ett avtal som innebär att du får ersättning för det överskott som du inte själv kan använda.

–Solcellspaneler och små vindkraftverk är mest populära hos de som vill producera egen el.

–Vi på Nossebro Energi erbjuder färdiga solcellspaket. För trots att de enskilda stegen i installationen är ganska lätta så krävs en behörig elektriker enligt elsäkerhetsverket

–Fler bedömare tror att det inom en relativt snar framtid är lika vanligt med egen elproduktion som att odla egna kryddor på balkongen.

–Ett annat viktigt skäl är att vind- och solkraft inte är planerbar. Det måste vara balans mellan vad som produceras och vad som används, varje sekund. Det krävs alltså annan produktion som back-up och det är vattenkraft och gasturbiner som klarar det. Vattenkraften är relativt sällsynt i världen om än inte hos oss och gasturbinerna ökar på utsläppen. Energilager är ett alternativ som ännu inte är tillräckligt utvecklat för att vara ett alternativ.