Elnät

Nossebroortens Energi Ekonomisk Förening har nätkoncession i Essunga kommun, förutom områdena Främmestad och Lekåsa, samt i vissa delar av Vara kommun, området Tumleberg. Totalt förvaltar vi ca 57 mil hög– och lågspänningsledningar och betjänar ca 2 600 kunder, varav de allra flesta är medlemmar i föreningen. Den levererade energimängden uppgår till ca 41 miljoner kWh. Vi har ständigt två medarbetare i beredskap för att snabbt kunna avhjälpa störningar vid åska och oväder. Detta medför att vi har mycket korta avbrottstider vilket är till nytta för våra abonnenter.