Övervakningsplan

Årlig rapport för övervakningsplan avseende 2018 har upprättats och ingivits till Energimyndigheten.

Rapporten finns tillgänglig att ladda ner via länken nedan, alternativt via vår kundtjänst
på Nossebroortens Energi Ekonomisk Förening.

Rapport om åtgärder enligt övervakningsplan