Det svenska stamnätet

Det svenska stamnätet omfattar kraftledningar för 400 och 220 kV med ställverk, transformatorstationer m.m. samt utlandsförbindelser för växel– och likström.

Se det svenska kraftsystemet