Elservice för privatpersoner och företag

Nossebro Elservice startades 1973 av Inga-Brith och Eddy Ask, och är idag ett dotterbolag till Nossebroortens Energi Ekonomisk Förening. Vi har ett femtontal medarbetare – företagets viktigaste tillgång – med hög teknisk kompetens. Med kunskap, serviceanda och effektivitet har vi utvecklat vårt företag för att tillmötesgå kundernas önskemål och behov.

Nossebro Elservice är ett företag med mycket resurser samlade under ett tak. Vi har spetskompetens när det gäller el, automation, samt skåpstillverkning. Tillsammans med vår Värme/Kyla–avdelning kan vi hitta en energieffektiv och väl fungerande lösning på kundens behov och önskemål.

Våra kunder är både privatpersoner, lantbruk, industriföretag, butiker, byggentreprenörer samt övriga näringsidkare – och verksamheten utvecklas ständigt. Lokal kännedom och närheten till våra kunder är viktigt för oss. Lägg därtill kvalitets– och miljötänkande så sammanfattar det vad vi sätter i första ledet.