Elinstallation ute & inne

Vi utför alla typer av elinstallationer med drift– och personsäkerhet i fokus. Modernisering av elcentral, installation av jordfelsbrytare, överspänningsskydd, åskskydd mm. Våra kunder är både privatpersoner, lantbruk, industriföretag, butiker, byggentreprenörer samt övriga näringsidkare.

Vi installerar inbrottslarm, brandlarm, interna tele– och datanät samt KNX fastighetsstyrning.

Vi har lång erfarenhet av ROT–arbete – reparation och underhåll samt om– och tillbyggnad.

Välkommen att kontakta oss!
Telefon 0512–79 81 10 eller elservice@nossebroenergi.se