Fiberblås och svets

Vi har stor erfarenhet av att bygga och anlägga fiber då vi utfört detta åt vårt moderbolag Nossebroortens Energi Ek. Förening (Sveriges största fiberförening.)

Vi har egen fibersvets och fiberblås. Våra montörer är både vana vid projektering, utförande av fibersvetsning samt dokumentation.

Vi finns tillhands för snabb service vid driftstörningar efter t ex avgrävning.

Välkommen att kontakta oss!
Telefon 0512–79 81 10 eller elservice@nossebroenergi.se

Vid akuta fel på kvällar och helger – såsom påkörda fiberskåp, avgrävd fiberkabel mm – ring vår beredskap 0512–78 21 98
eller 0512–78 21 99.