Fiber / Bredband / Stadsnät

Stadsnät
Nossebro Energi kan erbjuda ett flertal olika tjänster för bredbandsuppkoppling. Vårt stadsnät når idag,  drygt 1600 hushåll i Essunga kommun. Vi erbjuder också uppkoppling genom ADSL via telefonnätet. Hyresgästerna i Essungabostäder har möjlighet att få bredbandsuppkoppling via TV–uttaget. Och vår stora satsning på att erbjuda huhållen på landsbygden en bredbands–
uppkoppling via fiber har nått stor framgång. Projektet ”Fiber till alla” har rönt ett stort intresse och fiberföreningen har idag över 1 000 medlemmar.

Bredbandstjänster
Med en fiberanslutning kan du samla TV, internetanslutning och fast telefoni i ett enda abonnemang. Med TV via fiber får du ett brett basutbud av TV–kanaler till alla husets TV–
apparater utan digitalbox.