Bredband & TV till hyresgäster hos Essungabostäder

Nossebro Energi har fått i uppdrag att förse samtliga Essunga bostäders lägenheter i Nossebro med bredbandsmöjlighet via fiber eller likvärdig lösning.

 

Vad innebär detta?
Stegen i utbyggnaden kommer att se lite olika ut beroende på hur husen är byggda. I hus med invändiga trapphus kommer troligtvis fibern dras i trapphuset och i hus med 1 våning kommer fibern dras utvändigt eller på vinden beroende på vad som är lämpligast. Eftersom det är stor variation på utförandet av hus/lägenheter kommer det inte bli likadant överallt.

Ett stort utbud av tjänster tillgängliggörs efterhand som lägenheterna blir klara. Det går redan nu att se tjänsterna på openbit.se.

 

Hur går det till?
Först måste fiber dras fram till varje huskropp som skall anslutas. Detta innebär att en del grävningsarbeten genomförs i området.

Sedan skall fibern dras in i lägenheterna, detta sker i anslutning till entrèdörren.

En kundutrustning med anslutningar för router/dator monteras någonstans i hallen, om möjligt i anslutning till elcentralen. Det kommer att monteras ett extra vägguttag i dom fall det behövs.

OBS! Om lägenheten är utrustad med en så kallad ”media central” kommer kundutrustningen att placeras i eller intill denna.


Portarna på kundutrustningen är från vänster till höger följande:

Lan1 – Internet
Lan2 – Openbit IP-TV
Lan3 – Används Ej
Lan4 – Sappa IP-TV
Lan5 – Används Ej

 

När installationen är klar
Nossebro Energi kommer att bjuda på en fri månad med 100mbit internet till alla kunder. När månaden är slut fortsätter tjänsten fungera och debiteras om den inte sägs upp. Detta kan göras i förtid på det papper som lämnades vid installationen eller genom att ringa till Nossebro Energi på 0512-798100.

När hela utbyggnaden är klar
Hela utbyggnaden skall vara klar 31/12-2021. Då skall samtliga lägenheter vara anslutna. Efter att hela utbyggnaden är klar kommer kabel-tv utbudet i lägenheterna att förändras och endast ett mindre grundutbud kommer att finnas kvar. Hur detta utbud kommer se ut är idag inte riktigt klart men troligtvis, SVT1, SVT2, TV4, Barn och kunskapskanalen.

Önskas ett större tv-utbud går detta att få via kundutrustningen och ett abonnemang hos någon av dom tv-operatörer som finns tillgängliga.

 

 

Nedan kommer informationen om projektets framskridande att uppdateras löpande.

Färdiga:
Hagagatan 17
Torggatan 6

Delvis färdiga:
Torggatan 10 A och 10 B (kundutrustning skall monteras) v7-9
Torggatan 16 A – 16 F (kundutrustning skall monteras)
Strandgatan 1 (kundutrustning skall monteras)

Näst på tur:
Forsgatan 5-11
Forsgatan 2-36