Varför fiberanslutning?

Med en fiberanslutning kan du samla fast telefoni, TV och internetanslutning i ett enda abonnemang. Med en fiberanslutning är du förberedd inför den kommande bredbandsutvecklingen mot nya tillämpningar som vi i dag bara kan ana och mot allt högre hastigheter under många, många år framöver. Dessutom får du en avsevärt högre driftsäkerhet eftersom en optisk fiberkabel (glasmaterial) inte alls är känslig för åska till skillnad från dagens kopparnät.

Hur ser framtiden ut?
Utvecklingen går mot allt högre hastigheter, både för fibernät och mobilt bredband. I nya bostadsområden prioriteras fiber och nya kopparnät undviks. På landsbygden är underhållet av kopparnät i mark och i luftledningar inte prioriterat. Kvalitén på kopparnätet försämras därmed undan för undan och driftsäkerheten för bredband via ADSL försämras efter hand.

Mobilt bredband på landsbygden?
Vad händer då inom mobilt bredband? Det mobila nätet utvecklas också kontinuerligt med nya generationer; 4G, 5G osv. Ett hinder för ytterligare högre datahastigheter med mobilt bredband är emellertid tillgången till tillräcklig bandbredd inom dagens använda frekvensband. För att få tillgång till större bandbredder planerar man därför att för 5G använda frekvensband som ligger mer än 10 gånger högre än vad som används i dagens 3G och 4G system. Detta leder till att framtida mobilt bredband (t.ex. 5G) kräver mycket korta avstånd till mast, fri sikt till mast och inga träd i vägen. Dessutom blir tekniken mycket väderkänslig. Vi kan därför inte förvänta oss att framtida teknik för mobilt bredband leder till högre datahastigheter på landsbygden. Vi kommer att få nöja oss med det som 3G och 4G erbjuder i dag.

Utveckling av fiber
Datatrafiken i nätet har ökat mycket kraftigt sett över en 10–årsperiod. De hastigheter vi då hade på landsbygden på Internet var ofta 100–200 gånger långsammare än dagens ADSL. TV var överhuvudtaget inte möjligt via telefonnätet. Denna ökning av datahastigheterna kommer säkerligen att fortsätta. Ökade krav för TV, kräver allt större datamängder. Vi använder allt fler internettjänster och tjänsterna blir allt ”tyngre”. Fibertekniken är helt överlägsen när det gäller att klara och möta behovet av allt högre datahastigheter.