Fjärrvärme till privat– och företagskunder
i Nossebro tätort

Nossebro Energi har sedan 2005 levererat fjärrvärme i Nossebro tätort till både privat– och företagskunder. Vårt fjärrvärmenät täcker stora delar av Nossebro och byggs ständigt ut. Vi leverar årligen ca 10 GWh värme till våra värmekunder.

Anslutning till vårt fjärrvärmenät kan vara möjligt beroende på var i Nossebro er fastighet är belägen. Välkommen att kontakta oss för offert på anslutningsavgift.

Fjärrvärmepriser för småhus (gällande från 2016.01.01, inklusive moms)

Småhus
årlig förbrukning
Total kostnad
per år (kr)
Varav fast del Varav rörlig del
15 000 kWh

FVP 100

15 656 0 15 656
20 000 kWh

FVP 101

20 875 0 20 875
30 000 kWh

FVP 102

31 312 0 31 312
40 000 kWh

FVP 103

41 750 0 41 750
Förutsättningar för priset

FVP 104

Välkommen att kontakta oss!
Kundtjänst 0512–79 81 00 eller kundtjanst@nossebroenergi.se