Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar. Har du andra frågor så kontakta oss gärna så skall vi göra vårt bästa för att svara.

Elhandel

Vad är det som styr elpriset?

Elpriset styrs av efterfrågan, vädret och årstiden samt konjunkturen.

Större delen av all el som produceras säljs via nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Varje dag beräknas priset för kommande dag, varje enskild timme.

Visste du att:
–I Norden är det i första hand nivåerna i vattenmagasinen samt väderprognoser för kommande dygn där nederbörd, vind och temperatur som påverkar både utbudet och efterfrågan. Även tillgängligheten i kärnkraften är av stor betydelse.

–Utöver det pris som man får betala för elen på elbörsen, så tillkommer sedan avgift för elnätet, elskatt, kostnad för så kallade elcertifikat samt moms. Ungefär 40 % av din totala elräkning utgörs av olika skatter och avgifter – om de höjs eller sänks påverkar också elpriset.

Varför varierar elpriset så mycket?

Elpriset påverkas av tillgång och efterfrågan, men också av andra faktorer som vilket elavtal du har. 40 procent är skatter och avgifter.

När många vill använda mycket el, t ex när det är mörkt och kallt, och det finns begränsningar i hur mycket el som kan produceras, blir elen dyrare än annars. Vanliga orsaker till ett högre elpris är stark kyla, lite nederbörd, låg tillgänglighet i kärnkraften och vindstilla.

Hur stor räkningen blir påverkas i hög utsträckning av vad du använder elen till. Har du eluppvärmning kommer användningen öka när det är kallt. Har du varmvattenberedare så kostar 10 minuters duschande drygt 6 kronor för elen.

Visste du att:
–Det kostar 20 kr i el att låta din smartphone ligga på laddning över natten under ett helt år.

Vad är timmätning och hur fungerar det?

Med timmätning så varierar ditt elpris beroende på vilket tid på dygnet du använder elen. Då är det viktigt att du har koll på hur och när elpriset varierar.

Med ett timbaserat elavtal är det viktigt att du styr din elanvändning till tider då elpriset är lägre, annars finns risken att elkostnaderna blir högre än vid ett traditionellt rörligt elprisavtal är timpriset är ett genomsnitt av priset på elbörsen den senaste månaden.

Visste du att:
–Elpriset brukar vara som högst på vardagar innan folk går till jobbet och när de kommit hem, och som lägst på nätter och helger?

–De största kostnaderna i hemmet ofta är värme och varmvatten. För dessa underlättar det med utrustning som hjälper till att hålla kollen på elpriset och t ex automatiskt startar varmvattenberedaren när priset på el är som lägst.

Gör det verkligen någon skillnad om jag köper grön el? Det är ju samma elektroner?

Ja, det är samma elektroner. Fast genom att välja el med särskild märkning (vatten, vind, miljömärkning etc) så visar du vilken typ av elproduktion som efterfrågas.

En elproducent får ursprungsgarantier baserat på hur mycket eller lite CO2-utsläpp deras produktion genererar. Värdet av dessa garantier påverkas av hur många som väljer den typen av produktion.

Visste du att:
–Ju fler kunder som aktivt väljer en viss produktionstyp desto större blir värdet på ursprungsgarantin och producentens lönsamhet. Det i sin tur gör det intressant att investera i denna typ av produktion.

Är det verkligen så att den bästa kilowattimmen alltid är den sparade?

Användningen av el har en funktion, det är inget självändamål att använda den. Det kan vara för att producera aluminium, utföra något som att tvätta eller laga mat eller ge komfort som ljus och värme.

El ska användas effektivt, men en ökad elanvändning kan faktiskt spara energi och minska miljöpåverkan. Ett bra sådan exempel är att ersätta bensin/diesel med el i bilar, och gräsklippare.

Visste du att:
–Om alla i Sverige bytte till en eldriven bil skulle det leda till en energibesparing minskas med upp till 75 procent.

–Eftersom bilarna inte alltid behöver laddas när det är som störst efterfrågan på el behöver det inte byggas ny produktion av just detta skäl

–Utfasningen av glödlampor sparar 2 TWh – det räcker till köra 1 500 mil per år med 600 000 elbilar.

Tjänar ni inte väldigt mycket pengar i branschen?

För både elproduktion och elnät kan vinstsummorna te sig stora i rena pengar. Men för att betyda något behöver de sättas i relation till hur mycket man har investerat, hur mycket man omsätter eller till avkastningskravet.

Under 2000-talet ligger elbranschen i linje med detaljhandeln, tillverkningsindustrin samt skog, papper och massa. Enskilda år är självklart bättre eller sämre för olika branscher.

Visste du att:
–Ett högt elpris inte är samma sak som höga vinster för företagen. Minskar tillgången ökar priset – men inte så att det ”lönar sig”.

–Elhandelsföretag köper oftast stora volymer i förväg, så ett högt elpris innebär oftast att något oförutsett inträffat som de inte räknat med.

Vinsterna det skrivs om, var tar de vägen?

De vinster som inte återinvesteras i företagen går självklart tillbaka till sina ägare. De största aktörerna på den svenska marknaden har alla statligt majoritetsägande och det absoluta flertalet av övriga företag är kommunalt ägda eller samfälligheter av olika slag.

Energibranschen har sedan tiotalet år tillbaka gjort stora investeringar i Sverige på nästan 300 miljarder kr totalt. Motsvarande nivåer, 30-35 miljarder kr årligen, väntas bestå även de närmaste åren.

Hur funkar det med egen elproduktion?

Att producera sin egen el är i första hand något för dig som önskar bli mer självförsörjande på el.

Vi på Nossebro Energi kan erbjuda dig ett avtal som innebär att du får ersättning för det överskott som du inte själv kan använda.

Visste du att:
–Solcellspaneler och små vindkraftverk är mest populära hos de som vill producera egen el.

–Vi på Nossebro Energi erbjuder färdiga solcellspaket. För trots att de enskilda stegen i installationen är ganska lätta så behöver du få hjälp av en utbildad elektriker för att försäkringar ska gälla.

–Fler bedömare tror att det inom en relativt snar framtid är lika vanligt med egen elproduktion som att odla egna kryddor på balkongen.

–Ett annat viktigt skäl är att vind- och solkraft inte är planerbar. Det måste vara balans mellan vad som produceras och vad som används, varje sekund. Det krävs alltså annan produktion som back-up och det är vattenkraft och gasturbiner som klarar det. Vattenkraften är relativt sällsynt i världen om än inte hos oss och gasturbinerna ökar på utsläppen. Energilager är ett alternativ som ännu inte är tillräckligt utvecklat för att vara ett alternativ.

Fiber/ bredband

Anslutning

Är man garanterad att få vara med om man tecknar avtal?

– Vårt mål är att alla som tecknat avtal skall få sin fastighet fiberansluten, under förutsättning att fastigheten ligger i Essunga kommun eller inom vårt nätområde.

Måste man bo på fastigheten för att få bidrag?

– Nej, men en hyresgäst kan inte teckna avtal, utan det måste vara fastighetsägaren som undertecknar avtalet.

Kan man gå med senare om man inte vill ansluta sig nu?

– Vi förbereder för alla men efter att bidragstiden löpt ut 2014-12-31 finns det inget bidrag att få tillbaka så det kommer att bli dyrare. Kanske runt 30-35 000 kr.

Blir det dyrare om mina grannar inte går med?

– Nej, priset är samma för alla på landsbygden oavsett hur många som går med eller
var ni bor.

Kan man anmäla sitt intresse även om man bor utanför Essunga Kommun eller nätområdet?

– Ja, det kan man. Sedan tittar vi på om vi har möjlighet att ansluta er fastighet.

När måste jag bestämt om jag vill vara med?

– Innan vi grävt fram till fastigheterna som ligger närmast er.

Hur gör ni om en markägare inte vill gå med och inte vill släppa till sin mark för detta?

– Ser andra vägar och försöker komma överens med markägare, så här långt har vi inte stött på några stora problem.

Hur djupt ligger fiberslangen i åkermark?

– 70-80 cm.

Måste slangen vara nergrävd även på egen tomt? Kan den vara luftburen?

– Kan lösas på flera sätt beroende på förhållande så som berg etc. Kontakta oss så kan vi diskutera saken.

Kan flera hus på samma tomt/fastighetsbeteckning dela på en anslutning?

– Det finns olika interna lösningar, avstånden är det som är avgörande för möjligheterna. Kontakta oss så kan vi titta på det.

När ska man betala anslutningsavgiften, och hur stor är medlemsavgiften?

– Vi fakturerar anslutningsavgift om 27 000 kr och ev. medlemsavgift när vi närmar oss er. Medlemsavgiften är 1 000 kr och faktureras till dem som ej är medlem i föreningen sedan tidigare. Efter anslutning tillkommer ingen årsavgift. När vi får tillbaka bidragsdelen från länsstyrelsen kommer utbetalning göras till er. I tätorten är anslutningsavgiften f.n.
14 500 kr denna är inte bidragsberättigad.

Hur länge håller fibern?

– Tillverkaren säger att den håller i mins 50 år. Då fibern ligger i rör behöver den inte grävas om utan det är bara att blåsa i ny fiber om den måste bytas.

Hur länge får man vänta om någon gräver av fibern?

– Vi har själva utrustning för att laga sådana fel så avhjälpning kommer påbörjas med hög prioritet.

Hur känsligt är nätet, försvinner hela området om man gräver av en kabel?

– Vi jobbar så att vi bygger ett redundant nät. Detta innebär att fibernätet matas från två håll för att minska risken att stora områden försvinner om en fiberkabel grävs av.

Hur fungerar det vid grävning i närheten av fornminnen?

– Vi har kontakt med Länsstyrelsen och får godkännande från dem.

Finns det någon batteribackup om strömmen går?

– Vi har UPS, dvs. batteribackup i samtliga noder (teknikbodar) för att klara kortare strömavbrott.. Detta kan också ni köpa till och sätta vid er kundutrustning.

Hur lång får patchkabeln vara?

– Fiberpatchen, det är denna kabel som sammankopplar anslutningsdosan och kundutrustningen, kan vara nästan hur lång som helst. Det ingår 1 meter.

Tjänst

Grundutbudet på TV:n, kan det komma att förändras?

– Ja förändringar kan komma att ske i framtiden beroende på efterfrågan.

Vad behöver man för att kunna spela in program?

– En inspelningsbar digitalbox avsedd för utsändning via det markbundna nätet eller kabelnät, som t.ex. en box från Boxer eller Sappa.

Vad är uppsägningstiden på TV:n?

– Alla våra tjänster kan avslutas till kommande månadsskifte om man så önskar.

För support, vart ringer man då?

-Till den tjänsteleverantör man valt. Får vi leverera dina tjänster ringer ni
0512-79 81 00.

Måste jag ha alla tjänster, eller kan jag välja bara en?

– Detta kan du välja själv. Tänk dock på att om du önskar IP-telefoni behövs en internetuppkoppling. Det finns tjänst att välja för internet avsedd för endast telefoni.

Hur gör man för att skaffa IP-telefoni?

– Det finns några olika leverantörer att välja mellan på Openbit. Ni kan också kontakta er nuvarande telefonioperatör.

Om man går över till IP-telefoni kan man då ha kvar sitt gamla telefonnummer?

– Ja, vid beställning meddelar man vald leverantör att man vill flytta med sitt
gamla nummer.

Garanterar ni att ni kan leverera den hastigheten jag väljer på internet?

– Får vi vara er tjänsteleverantör garanterar vi hastigheten i specifikationen för tjänsten. T.ex. om ni valt 30 Mbit  som har specifikationen 20-30 Mbit upp och ner kommer ni ligga inom detta intervall. Tänk dock på att vi inte kan garantera några hastigheter vid trådlösa anslutningar.

Kan man använda sin befintliga router?

– Under förutsättning att den har en WAN/Internet-ethernetport (RJ45,8-pol).

Solel

Vad är det för skillnad på solfångare och solceller?

En solfångare omvandlar solens strålar till varmvatten medan en solcell genererar elektricitet.

Hur fungerar solel-paketet?

I paketet ingår särskilda takfästen som du monterar direkt på taket och fäster solcellsmodulerna på. Dessa sammankopplas med inbyggd växelriktare som ansluts till husets elnät med en så kallad kopplingsbox. Riktaren omvandlar spänningen till växelspänning 230 V AC50 HZ. Växelriktaren kopplas sedan via en elmätare till elcentralen.

Hur går anslutning till elnätet till?

När ditt nätbolag fått meddelande om att anläggningen är installerad tar de kontakt med dig för att bestämma en tid för mätarbyte.

Hur länge håller en solcellsmodul?

Livslängden beräknas till mer än 50 år.

Hur mycket el ger solceller i vårt klimat?

Solceller fungerar utmärkt i svenskt klimat. Det genererar el både i solljus och dagsljus.
I Sverige finns bra förutsättningar för solel, med en solinstrålning nästan lika hög som i centrala Europa. Produktionskapaciteten för upp till 5 kW är ca 130 kWh/m² och år i Göteborgsregionen.

Vad betyder kWp?

Enheten kWp står för kilowattpeak och mäter toppeffekten som en solcell kan producera givet vissa bestämda förhållanden.

Producerar solcellerna el även under vintern?

Under vintern är det få soltimmar och solen står lågt på himlen, så produktionen är mycket liten – eller ingen alls om man har snö på panelerna. Störst är produktionen mellan mars och oktober.

Kan man lagra energin?

Nossebro Energis solcellspaket är idag enbart nätanslutna, vilket betyder att elen förbrukas omedelbart. Just nu pågår utveckling för att ta fram ett batteri som automatiskt tar hand om överskottselen.

Kan jag sälja överskottsel och kan jag få elcertifikat?

Vi köper gärna din överskottsel. Och du som producerar egen solel kan även vara berättigad till elcertifikat. Elcertifikatsystemet innebär att producenter av förnybar el får ett (1) elcertifikat av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el. Genom att sälja elcertifikat får producenterna en extra intäkt utöver själva elförsäljningen, vilket skapar bättre ekonomiska villkor för miljöanpassa delproduktion och stimulerar utbyggnaden av elproduktion med förnybara källor. Ansökan gör du hos Energimyndigheten. Kontakta också ditt nätbolag och hör efter vad som gäller angående mätning.