Grävarbeten i Jonslund

20 augusti 2019

Under hösten grävs nya högspänningskablar mellan Abrahamstorp och Dahrentråd. Arbetet påbörjades v33 och kommer att pågå några veckor framöver.