Personal

VD
Christian Carlsson
0512–79 81 17
 

Försäljning

Pereric ”Pejjen” Johansson
0512-79 81 04

Elhandel & Solel

Margareta Höglund
0512–79 81 07

Administration

Maria Gilbertsson
0512–79 81 08  

Eva-Lotta Johansson
0512–79 81 02 

Sara Myreborn
0512–79 81 01

Jörgen Njord
0512–79 81 06

Stig Ribbing
0512–79 81 18

Sofia Dahl
0512–79 81 19

Anette Haraldsson
0512–79 81 16

Malin Eriksson
0512–78 21 13

IT

Patrik Edberg
0512–79 81 26

Elnät

Fredrik Svantesson
0512-79 81 21

Jan Vinbo
0512–79 81 09

Stefan Bäcklund
0512–79 81 22

Samuel Svensson
0512-79 81 24

Stefan Gustavsson
0512-79 81 23

Klas Kälström
0512-78 21 04

Elservice

Lars Malmerström
Verksamhetsledare
0512–79 81 11

Anna Jonsson
Butik/Kontor
0512–79 81 10

Jan-Ove Larsson
0512-78 21 15

Dan-Allan Ask
0512-78 21 10 

Carl Magnus Larsson
0512-78 21 16

Oliver Haarde
0512-78 21 12

Krister Johansson
0512-78 21 14

Rickard Gunnarsson
0512-78 21 11 

Johannes Magnusson
0512-78 21 17

Niklas Karlsson
0512-78 21 21 

Patrik Svensson
0512-78 21 19

Sven-Åke Henningsson
0512-78 21 09

Åke Spetz
0512-78 21 20

Jonatan Johansson
0512-78 21 08

Försäljning: Solel, Värmepumpar, Kylmaskiner

Pereric ”Pejjen” Johansson
0512-79 81 04

Värmepumpar & kylanläggningar

Per Tandoc Johansson
0512-79 81 03

August Larsson
0512-78 21 00

Christian Dalemo
0512-78 21 01 

Patrik Brasegård
0512-78 21 02

Axel Erlandsson
0512-78 21 03

För e-post till samtliga gäller förnamn.efternamn@nossebroenergi.se, svenska tecken ersätts med a eller o.