Villa paket

11,9 kW–36 paneler–60 m²
Producerar ca 10 700 kWh/år

26,4 kW–80 paneler–136 m²
Producerar ca 23 700 kWh/år

Grundtanken med mikroproduktion

Gör din egen el och använd allt du producerar eller så nära du kan komma.

Våra olika solcellspaket
Vi har ett antal solcellspaket nyckelfärdiga.

Det vanligaste paketet till villor är c:a 10,0 kW.

Vi anpassar alltid anläggningen efter dina förutsättningar och behov.

Villa max. 3-fas 11,9 kWp. 36 paneler – 60 m². Beräknas producera 10.000 kWh/år.
Växelriktare: SMA STP 10.0. Pris 165 000 kr inkl. moms . Underkonstruktion för betongpannor med råspont ingår i priset. Möjlighet att få rot avdrag på montage och installation.

Stor. 3 fas 28,0 kWp. 80 paneler – 136 m². Beräknas producera 25 500 kWh/år. Kontakta oss för en anpassad offert utefter dina förutsättningar och behov.

Då det råder dagspriser på solceller på kan dessa priser inte garanteras, säkrast är att ringa på 0512-79 81 00.

Att tänka på innan du beställer din första solcellsanläggning

Bygglov

Krav på bygglov finns inte längre men det kan finnas undantagsregler i vissa kommuner. Vänd dig till din miljö– och byggnadsnämnd för att ta reda på vad som gäller där du bor.

Installation

Elinstallationen måste göras av en behörig elektriker i samråd med ditt elnätföretag. Allt övrigt montage arbete kan du göra själv, alternativt anlita en hantverkare.

Kontakta ditt elnätsföretag

Innan du installerar din solcellsanläggning ska du anmäla detta i god tid till ditt elnätsbolag. Nätägaren är då skyldig att byta ut din mätare mot en produktionsmätare och ansvara för att mäta och räkna av din inmatning av el utan kostnad. Du behöver inte betala någon extra avgift för ditt inmatnings– abonnemang om din produktion inte överstiger din förbrukning av el upp till en huvudsäkring på 63 Ampere. Ovanstående regler gäller med följande restriktion:

• Du har en huvudsäkring på högst 63 Ampere (= 43,5 kW). Nettoavräkning, dvs att på elräkningen direkt kunna kvitta producerad el mot använd el, är ännu inte tillåtet.

Ansökan om statligt stöd

Möjligheten att ansöka om statligt stöd tas bort fr o m 7 Juli 2020

Förslag finns om grönt avdrag till privatpersoner, stödet föreslås likna rot och rut avdrag för

installation av solceller, lagring av egenproducerad el samt Laddningspunkter till elfordon,

att träda i kraft 1 januari 2021.

kontakta oss på Nossebro energi så berättar vi mer – enkelt och bekvämt.

Skatteregler

Elproduktion med solceller
Du som har installerat solceller på din villa, ditt fritidshus eller på ditt garage betalar du ingen skatt på den el som du producerar och använder för eget bruk.

Denna information gäller dig som bor i egen villa eller tillbringar viss tid i ditt fritidshus och har en solcellsanläggning på byggnaden. Den gäller också om du har en solcellsanläggning på ett garage som finns på villafastigheten eller fritidshusfastigheten.

Det finns tre olika skatter som kan komma ifråga om du säljer överskottsel: inkomstskatt, energiskatt och mervärdesskatt (moms). Här nedan förklarar vi mer om reglerna som gäller.

Moms
Om du säljer el från din solcellsanläggning måste du alltid betala moms på den ersättning du får som överstiger 30 000kr/år.Du behöver inte  registrera dig hos Skatteverket för momsbetalning.

Dra av moms för investeringskostnader
Huvudregeln är att du inte får dra av moms för inköp till en ”stadigvarande bostad”. En solanläggning som du installerar på din bostad eller ditt garage räknas som inköp till stadigvarande bostad. Du kan bara dra av momsen från inköp till solcellsanläggningen om
den ”uteslutande används för ekonomisk verksamhet” – det vill säga att du säljer all el som du producerar.

Inkomstskatt
Att ha en solcellsanläggning på din villa räknas inte som att du har en näringsverksamhet.
Det innebär att inkomsterna från försäljningen av överskottselen istället räknas som kapitalinkomst på produkt från privatbostad, och du har ett grundavdrag på 40 000kr innan inkomstskatteplikten träder i kraft.

För de allra flesta blir därför denna inkomst skattefri.

Inkomstskatt av kapital är 30%,

Energiskatt
Om du bara producerar och levererar el från solcellsanläggningen behöver du inte betala energiskatt för elen. Detta gäller under förutsättning att ersättningen för den levererade elen inte överstiger 30 000 kronor, samt el framställd av producent som förfogar över en installerad generatoreffekt om mindre än 100 kW.

 

F-skatt
Även om du måste registrera dig och betala moms, räknas inte solcellsanläggningen som näringsverksamhet. Därför kan du inte få F–skatt för försäljningen av el från dina solceller.
Om du har en F–skatt för annan verksamhet, kan du inte använda den i detta sammanhang eftersom det inte ingår i din näringsverksamhet.

Mer information

Ytterligare information från skatteverkets hemsida

Sidan är under uppdatering

Solcellsmoduler

Hanwha Q_CELLS QPEAK DUO monokristallint svart

Växelriktare

Microinverter AP systems

Kostal PIKO Plenticore med möjlighet till lagring

SMA STP15000 – 50 000

SMA stp 3.0-10.0

Solar Edge växelrikatre 4-12,5kw

För mer information och priser
Välkommen att kontakta oss på telefon 0512–79 81 00 eller skicka ett mail till pereric.johansson@nossebroenergi.se