Vanliga frågor & svar

Har du andra frågor så kontakta oss gärna så skall vi göra vårt bästa för att svara.

Vad är det för skillnad på solfångare och solceller?

En solfångare omvandlar solens strålar till varmvatten medan en solcell genererar elektricitet.

Hur fungerar solel-paketet?

I paketet ingår särskilda takfästen som du monterar direkt på taket och fäster solcellsmodulerna på. Dessa sammankopplas med inbyggd växelriktare som ansluts till husets elnät med en så kallad kopplingsbox. Riktaren omvandlar spänningen till växelspänning 230 V AC50 HZ. Växelriktaren kopplas sedan via en elmätare till elcentralen.

Hur går anslutning till elnätet till?

När ditt nätbolag fått meddelande om att anläggningen är installerad tar de kontakt med dig för att bestämma en tid för mätarbyte.

Hur länge håller en solcellsmodul?

Livslängden beräknas till mer än 25 år. Solcellsmodulen har upp till 25 år en effektgaranti på 80%.

Hur mycket el ger solceller i vårt klimat?

Solceller fungerar utmärkt i svenskt klimat. Det genererar el både i solljus och dagsljus.
I Sverige finns bra förutsättningar för solel, med en solinstrålning nästan lika hög som i centrala Europa. Produktionskapaciteten för upp till 5 kW är ca 130 kWh/m² och år i Göteborgsregionen.

Vad betyder kWp?

Enheten kWp står för kilowattpeak och mäter toppeffekten som en solcell kan producera givet vissa bestämda förhållanden.

Producerar solcellerna el även under vintern?

Under vintern är det få soltimmar och solen står lågt på himlen, så produktionen är mycket liten – eller ingen alls om man har snö på panelerna. Störst är produktionen mellan mars och oktober.

Kan man lagra energin?

Nossebro Energis solcellspaket är idag enbart nätanslutna, vilket betyder att elen förbrukas omedelbart.Det finns batteri som automatiskt tar hand om överskottselen.

ansök om stöd för att investera i energilagring hos energimyndigheten se länk.

Stöd till energilagring

Kan jag sälja överskottsel och kan jag få elcertifikat?

Vi köper gärna din överskottsel. Och du som producerar egen solel kan även vara berättigad till elcertifikat. Elcertifikatsystemet innebär att producenter av förnybar el får ett (1) elcertifikat av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el. Genom att sälja elcertifikat får producenterna en extra intäkt utöver själva elförsäljningen, vilket skapar bättre ekonomiska villkor för miljöanpassa delproduktion och stimulerar utbyggnaden av elproduktion med förnybara källor. Ansökan gör du hos Energimyndigheten. Kontakta också ditt nätbolag och hör efter vad som gäller angående mätning.

Praktiskt att känna till

 • Solcellerna kräver fri takyta som vetter mot syd, sydväst eller sydöst.
 • Solceller kan monteras på de flesta takbeläggningar, vissa kräver lite extra arbete.
 • Vi installerar inte på eternit–tak.
 • Solceller som integreras i tak eller väggar är under utveckling men är idag en kostsam lösning.
 • Solcellsanläggning kräver mycket lite service eftersom det inte finns så många rörliga komponenter.
 • Solcellernas verkningsgrad påverkas väldigt lite av smuts och snö. Det går att försiktigt göra rent med sopkvast eller tvättsvamp med några års mellanrum.
 • Är solcellerna täckta med ex. löv eller snö producerar de ingen eller väldigt lite el.
 • Vid strömavbrott slutar anläggningen att producera el av säkerhetsskäl.
 • Att lagra överskottselen i batterier är idag ännu inte ekonomiskt försvarbart för vanliga hushåll. Istället kan man välja att sälja överskottselen, kontakta oss eller din elhandlare.
 • Statligt stöd finns att söka för din totala investeringskostnad av solcellsanläggningen med 20 % för privat och näringsidkare hos länsstyrelsen.
 • ROT-avdrag för arbetskostnad och installation får du förutsatt att du har utrymme kvar. Du kan inte kombinera ROT med det statliga stödet.
 • Blankett för att söka det statliga stödet finner du på energimyndigheten hemsida eller kontakta oss på Nossebro energi så hjälper vi dig – enkelt och bekvämt.
 • Det går även att söka investeringsstöd till energilagring se länk
 • energimyndigheten energilagring