Referensanläggningar

Nossebro Energi har många års erfarenhet av solel. Sedan starten i oktober 2009 har vi levererat över 100-talet anläggningar.

Prognoser visar också att intresset kommer att öka ytterligare framöver. Orsaken är bland annat ett ökat miljöfokus och att produktutvecklingen gjort solcellstekniken både effektivare och billigare.

Nossebro Energi har en egen solcellsanläggning på 15,3 kvm och 2,2 kW.
Här kan du följa referensanläggningens mätvärden.

Nedan kan du se några av de anläggningar vi levererat och driftsatt.

Yta: 15,3 m²
Effekt: 2,2 kW

Yta: 20 m²
Effekt: 2,45 kW

Yta: 20 m²
Effekt: 3 kW

Yta: 68 m²
Effekt: 10,4 kW

Yta: 40,8 m²
Effekt: 5,9 kW

Yta: 40,8 m²
Effekt: 6 kW

Yta: 61,2 m²
Effekt: 9 kW

Yta: 66,3 m²
Effekt: 10,14 kW

Yta: 102 m²
Effekt: 15,6 kW

Yta: 136 m²
Effekt: 20,4 kW

Yta: 136 m²
Effekt: 20 kW

Yta: 217 m²
Effekt: 32,3 kW

Solcellstekniker Dan-Allan Ask driftsätter
32 kW.

Yta: 595 m²
Effekt: 89,25 kW