Så här fungerar en solcellsanläggning

solpanelskiss_transparant_500

Grundtanken med mikroproduktion är

Gör din egen el och använd allt du producerar eller så nära du kan komma.

När ljuset träffar solpanelen producerar den el som går via en kabel till växelriktaren som omvandlar elen till 230 V. På andra sidan växelriktaren går en kabel direkt till husets elcentral som leder elen in till huset. Producerar anläggningen mer el än vad du konsumerar
så leds överskottselen ut på det allmänna elnätet. Denna el säljer du till ett elhandelsbolag.