Information till dig som köpt solcellsanläggning från Nossebro Energi Försäljnings AB

Skatteverket har nu kommit fram till ett nytt beslut gällande fr o m 2017-01-01 om hur den el ni producerar och eventuellt säljer skall behandlas i skattehänseende och momshänseende.

För att förklara innebörden av beslutet väljer vi att skilja mellan privat och näring.

För den privata producenten – som exempelvis har solcellsanläggningen på sin privatbostad, sitt fritidshus eller garage – gäller följande:

Moms. Du behöver inte längre vara momsregistrerad hos skatteverket, om din försäljning av el inte varit större än 30 000 kr under beskattningsåret eller de två närmaste föregående beskattningsåren.

Momsavdrag för kostnaden att sätta upp anläggningen medges ej, eftersom bostäder ej är momspliktiga.

Nedan hittar du länk till Skatteverket för momsregistrering och avregistrering.

Inkomstskatt. Den ersättning du erhåller för den försålda elen, exklusive moms, är inkomstskattepliktig under inkomst av kapital och jämställs med försäljning av produkt från fastighet. Detta innebär att du har ett grundavdrag på 40 000:- innan inkomstskatteplikten träder i kraft. För de allra flesta blir därför denna inkomst skattefri.

Skattereduktion. För att underlätta denna typ av investering har Skatteverket beslutat om en skattereduktion för den del av elen som levereras ut på elnätet. Denna skattereduktion uppgår till 60 öre per kWh. Skattereduktionen görs årsvis i den allmänna självdeklarationen. Du får skattereduktionen för det antal kWh som matats ut på elnätet från din anläggning, dock högst så många kWh el som du själv förbrukat och får inte överstiga 30 000 kWh.

Ytterligare en förutsättning för skattereduktionen är att din säkring är på högst 100 ampere i anslutningspunkten.

Din nätägare lämnar kontrolluppgift till Skatteverket.

För den producent som är näringsidkare – som exempelvis har solcellsanläggningen på sin ekonomibyggnad i jordbruket – gäller följande:

Moms. All moms som du får på ersättningen skall redovisas i momsdeklaration. Som näringsidkare är du förmodligen redan momsregistrerad.

Den energi som du tar ut för privat förbrukning från din näringsverksamhet blir föremål för uttagsbeskattning och du momsbeläggs då även för detta.

Inkomst i näringsverksamhet. Den ersättning du erhåller för den försålda elen blir inkomst i näringsverksamheten med tillägg för den egenförbrukade i form av uttagsbeskattning.

Energiskatt. Man blir energiskattepliktig för den energi som du säljer och matar ut på ett koncessionspliktigt nät, men EJ på den egenproducerade elen som används och inte matas ut på ett koncessionspliktigt nät.

Nedan hittar du länk till Skatteverket för anmälan om energiskatteredovisning.

Skattereduktion. För att underlätta denna typ av investering har Skatteverket beslutat om en skattereduktion för den del av elen som levereras ut på elnätet. Denna skattereduktion uppgår till 60 öre per kWh. Skattereduktionen görs årsvis i den allmänna självdeklarationen. Du får skattereduktionen för det antal kWh som matats ut på elnätet från din anläggning, dock högst så många kWh el som du själv förbrukat och får inte överstiga 30 000 kWh.

Ytterligare en förutsättning för skattereduktionen är att din säkring är på högst 100 ampere i anslutningspunkten.

Din nätägare lämnar kontrolluppgift till Skatteverket.

För anläggningar över toppeffekt på 255 kW gäller andra regler.