FAQ Badtemp Webcam Mycket Väl Godkänt i kundnöjdhet!

Anvisat pris

Detta pris får du som valt att ännu inte teckna något elavtal. Du kanske nyligen har flyttat inom det nätområden som Nossebro Energi Försäljnings AB är anvisningsleverantör i, eller så har du bara missat att teckna ett avtal.

Anvisningspriset följer marknadspriset och sätts utifrån samma villkor som vårt elavtal om rörligt pris. Du hittar mer information om avtal för rörligt elpris genom att klicka här.