FAQ Badtemp Webcam Mycket Väl Godkänt i kundnöjdhet!

Avtalsvillkor

Avtalsvillkor som kund hos Nossebroortens Energi Ekonomiska Förening

För att du som kund ska vara nöjd är det viktigt att du känner till dina rättigheter. Rättigheterna finns reglerade i Allmänna avtalsvillkoren utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket och i Ellagen.

Allmänna avtalsvillkor konsument NÄT2012K (rev2)
Allmänna avtalsvillkor näringsidkare NÄT2012N (rev)
Ellagen (1997:857)


Dina rättigheter

Dina rättigheter som kund hos Nossebroortens Energi Ekonomiska Förening

Rätt till information vid längre planerade strömavbrott

Du har rätt att få information när vi kan förutse annat än kortvariga avbrott.
Läs mer i Allmänna avtalsvilkor punkt 2.7

Rätt till ersättning...

 1. ...för skada vid avbruten överföring av el
  Du har rätt till ersättning om vi, utan laglig rätt, stänger av elen hem till dig.
  Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 2.9, 2.11 och 2.12
 2. ...om vi inte informerar om längre planerade strömavbrott
  Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 2.10
 3. ...vid försenat byte av elhandelsföretag
  Är det vi som har orsakat att leverantörsbytet blivit försenat sträcker vi oss längre än vad de allmänna avtalsvillkoren säger, och kompenserar dig med minst 500 kronor.
  Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 2.17

För att du ska kunna få ersättning enligt ovan, förväntar vi oss att du gör vad du kan för att begränsa skadan. Ingen ersättning betalas ut för näringsverksamhet.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 2.18 och 2.19

Rätt till information om avbrottsersättning

Du har rätt att få information om avbrottsersättning och skadestånd.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 2.20–2.27

Rätt till faktura baserad på faktisk förbrukning

Din faktura ska stämma överens med vad du har förbrukat. Om vi av någon anledning inte kan få in mätvärden får vi fakturera dig uppskattad förbrukning.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 4.5 och 4.7

Rätt till information om valbara betalsätt och faktureringsalternativ

Du har rätt att få information om vilka betalsätt och faktureringsalternativ du har att välja på. Du ska inte missgynnas endast på grund av det betalsätt du har valt.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 5.1

Rätt till avtal om elleverans

Som ny kund på en anläggning har du alltid rätt till leverans av el. Har du inte själv valt elhandelsföretag får du automatiskt vår anvisningsleverantör, Nossebro Energi Försäljnings AB.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 8.3

Rätt till information vid prisförändringar

Du har rätt att få information om prisförändringar senast 15 dagar före det nya priset börjar gälla (detta gäller med undantag för särskilda skatter eller av staten beslutade avgifter).
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 9.2

Rätt till tydlig information om klagomålshantering och tvistlösning

Du ska få tydlig information om hur du gör för att lämna klagomål samt vart du kan vända dig för information och tvistlösning.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 10.1–10.4


Övervakningsplan

Rapport om åtgärder enligt övervakningsplan

Årlig rapport för övervakningsplan avseende 2022 har upprättats och ingivits till Energimyndigheten.

Rapporten finns tillgänglig att ladda ner via länken nedan, alternativt via vår kundtjänst på Nossebroortens Energi Ekonomisk Förening.

Rapport om åtgärder enligt övervakningsplan


Avbrottsersättning

Avbrottsersättning – vad som gäller

Utförlig information om avbrottsersättning finner du i detta dokument:
Information om avbrottsersättning och skadestånd