FAQ Badtemp Webcam Mycket Väl Godkänt i kundnöjdhet!

Batterilager

Med ett batterilager kan du få betalt för att hjälpa till med frekvensreglering, i tillägg till andra nyttor du har av batterilagret. Vi hjälper dig med det du behöver för att komma igång.

Vad kan jag använda batterilager till?

  • Batterilager kan användas till flera saker. Du kan ladda batteriet när elen är billig och sen när elen är dyr, använder du batteriet i stället för att köpa el från nätet.
  • Du som har solcellsanläggning kan använda ett batterilager till din egenkonsumtion, vilket kan spara energiskatt och (för privatpersoner) moms.
  • Det är möjligt att använda batterilager för att ”kapa topparna” i din elförbrukning om du under korta perioder konsumerar mer än du vill eller kan.
  • Batterilagret kan också i vissa fall fungera som en reserv om tex ett strömavbrott skulle inträffa.

Vad behöver jag?

Det är inte svårt att komma igång och tjäna pengar på frekvensreglering. Det du behöver göra är att investera i ett batteri samt en viss styrutrustning till ditt batterilager, så att det är möjligt att styra över internet. Du behöver avtal med en teknikleverantör (aggregator) som faktiskt styr ditt batterilager när det behövs och avtal för att sälja frekvensreglering till Svenska Kraftnät. De olika delarna skall fungera tillsammans. Vi hjälper dig genom detta, med de teknikpartners etc som vi har samarbete med.

Hur funkar det?

När batterilager, styrning och avtal är igång får du ersättning för vad ditt batteri kan hjälpa till med. För FCR-D (Frequency Containment Reserve – Disturbance), som utgör den större delen av intäkten, betalar Svenska Kraftnät ut till balansansvarig, som i sin tur betalar vidare direkt till dig (som företagare) eller till teknikpartner som betalar ut din ersättning (privatpersoner). Om du har andra tjänster än FCR-D i ditt avtal med teknikpartnern betalar denne ut direkt till dig.

Hur kommer jag i gång?

Ta kontakt med oss här så hjälper vi dig genom processen!