FAQ Badtemp Webcam Mycket Väl Godkänt i kundnöjdhet!

Driftstatus

Elnät:

Inga kända fel.

Stadsnät:

Inga kända fel.OBS!!  Navet appen som tillhandahålls av PTS avvecklas under 2022. Nossebro Energi kommer därför sluta använda den och hänvisar istället till vår hemsida för avbrotts och störningsinformation.