FAQ Badtemp Webcam Mycket Väl Godkänt i kundnöjdhet!

Driftstatus

Elnät:

Inga kända fel.

Stadsnät:

Inga kända fel.OBS!!  Navet appen som tillhandahålls av PTS är avvecklad.