FAQ Badtemp Webcam Mycket Väl Godkänt i kundnöjdhet!

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar gällande elhandel

Vad är det som styr elpriset?

Elpriset styrs av efterfrågan, vädret och årstiden samt konjunkturen.

Större delen av all el som produceras säljs via nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Varje dag beräknas priset för kommande dag, varje enskild timme.

  • I Norden är det i första hand nivåerna i vattenmagasinen samt väderprognoser för kommande dygn där nederbörd, vind och temperatur som påverkar både utbudet och efterfrågan. Även tillgängligheten i kärnkraften och valutan är av stor betydelse.
  • Utöver det pris som man får betala för elen på elbörsen, så tillkommer sedan kostnad för så kallade elcertifikat samt moms. Ungefär 40% av din totala elräkning utgörs av olika skatter och avgifter – om de höjs eller sänks påverkar också elpriset.

Vad är timmätning och hur fungerar det?

Med timmätning så varierar ditt elpris beroende på vilken tid på dygnet du använder elen. Då är det viktigt att du har koll på hur och när elpriset varierar.

Med ett timbaserat elavtal är det viktigt att du styr din elanvändning till tider då elpriset är lägre, annars finns risken att elkostnaderna blir högre än vid ett traditionellt rörligt medelprisavtal.

Gör det verkligen någon skillnad om jag köper grön el? Det är ju samma elektroner?

Ja, det är samma elektroner. Fast genom att välja el med särskild märkning (vatten, vind, miljömärkning etc) så visar du vilken typ av elproduktion som efterfrågas.

En elproducent får ursprungsgarantier baserat på hur mycket eller lite CO2-utsläpp deras produktion genererar. Värdet av dessa garantier påverkas av hur många som väljer den typen av produktion.

  • Ju fler kunder som aktivt väljer en viss produktionstyp desto större blir värdet på ursprungsgarantin och producentens lönsamhet. Det i sin tur gör det intressant att investera i denna typ av produktion.

Är det verkligen så att den bästa kilowattimmen alltid är den sparade?

Användningen av el har en funktion, det är inget självändamål att använda den. Det kan vara för att producera aluminium, utföra något som att tvätta eller laga mat eller ge komfort som ljus och värme.

El ska användas effektivt, men en ökad elanvändning kan faktiskt spara energi och minska miljöpåverkan. Ett bra sådan exempel är att ersätta bensin/diesel med el i bilar, och gräsklippare.

Hur funkar det med egen elproduktion?

Att producera sin egen el är i första hand något för dig som önskar bli mer självförsörjande på el.

Vi på Nossebro Energi köper det överskott av producerad el som du inte själv kan använda.

  • Vi på Nossebro energi erbjuder Nyckelfärdiga solcellspaket - vi hjälper dig hela vägen.