FAQ Badtemp Webcam Mycket Väl Godkänt i kundnöjdhet!

Elnät

Totalt förvaltar vi ca 57 mil hög- och lågspänningsledningar och betjänar ca 2600 kunder, varav de allra flesta är medlemmar i föreningen. Området inom den lila linjen på bilden nedan omfattar vårt elnätsområde.