FAQ Badtemp Webcam Mycket Väl Godkänt i kundnöjdhet!

Elservice

Elservice för privatpersoner och företag

Nossebro Elservice startades 1973 och är idag ett dotterbolag till Nossebroortens Energi Ekonomisk Förening. Vi har ett femtontal medarbetare – företagets viktigaste tillgång – med hög teknisk kompetens. Med kunskap, serviceanda och effektivitet har vi utvecklat vårt företag för att tillmötesgå kundernas önskemål och behov.

Nossebro Elservice är ett företag med mycket resurser samlade under ett tak. Vi har spetskompetens när det gäller el, automation samt skåpstillverkning. Tillsammans med vår avdelning för värme/kyla kan vi hitta en energieffektiv och väl fungerande lösning på kundens behov och önskemål.

Våra kunder är både privatpersoner, lantbruk, industriföretag, butiker, byggentreprenörer samt övriga näringsidkare – och verksamheten utvecklas ständigt. Lokal kännedom och närheten till våra kunder är viktigt för oss. Lägg därtill kvalitets– och miljötänkande så sammanfattar det vad vi sätter i första ledet.


Elinstallation

Elinstallation ute och inne

Vi utför alla typer av elinstallationer med drift– och personsäkerhet i fokus. Modernisering av elcentral, installation av jordfelsbrytare, överspänningsskydd, åskskydd, elbilsladdare, lagring av egenproducerad solel mm.                              Våra kunder är både privatpersoner, lantbruk, industriföretag, butiker, byggentreprenörer samt övriga näringsidkare.

Vi installerar inbrottslarm, brandlarm, interna tele– och datanät samt KNX fastighetsstyrning.

Vi har lång erfarenhet av ROT-arbete – reparation och underhåll samt om– och tillbyggnad.


Fiber- och bredbandsutrustning

Utrustning, tillbehör och installation för TV, internet och telefoni

När du fått din fiberanslutning hjälper vi dig med nyckelfärdig fiberlösning för bredband, TV och telefoni. Vi säljer den utrustning du behöver och ger dig råd.


Fiberblås och -svets

Gedigen erfarenhet av projektering och anläggning av fiber

Vi har stor erfarenhet av att bygga och anlägga fiber då vi utfört detta åt vårt moderbolag Nossebroortens Energi Ek. Förening (Sveriges största fiberförening.)

Vi har egen fibersvets och fiberblås. Våra montörer är både vana vid projektering, utförande av fibersvetsning samt dokumentation.

Det är av stor vikt att kablar och optorör är anpassade till varandra. Oavsett om det gäller stamnät med höga fiberantal eller ut till accessnätet har vi lösningen för dig.

Vi finns tillhands för snabb service vid driftstörningar efter t.ex. avgrävning.


Industriservice

Professionell och kompetent partner för industrin

Om ditt företag har behov av en professionell, kompetent och bred samarbetspartner – tveka inte att kontakta oss. Vi tar hand om allt från projektering, installation, PLC–programmering till felsökning. Vi utför förebyggande underhåll (FU) inom industri dygnet runt genom 2–skift och nattskift. Vi felsöker och reparerar avancerade fleroperationsmaskiner som t.ex. Okuma, Matsuura, Mori Seiki och Fastems palletladdstationer.

Med vår breda kunskap gällande el och värme/kyla kan vi tillsammans hitta en energieffektiv och väl fungerande lösning efter dina behov och önskemål (läs också mer under Värme/Kyla).


Automation och skåpstillverkning

Professionell och kompetent partner för industrin

Inom området automatisering för industri och lantbruk har vi kunskap och kompetens inom den senaste automationsteknologin.

Vi hjälper dig med skåpstillverkning men kan också erbjuda en helhetslösning. Vi tillverkar allt från små till stora automatikskåp – allt efter kundens önskemål.

Vi hjälper till med allt från behovsanalys, projektering, konstruktion, programmering, installation och driftsättning – genom energieffektiva lösningar både för kunden och miljön. Vi vill alltid utföra det uppdrag vi fått på bästa sätt och leverera i rätt tid. God kvalitet skapar lönsamhet både för kunden och för oss.