FAQ Badtemp Webcam Mycket Väl Godkänt i kundnöjdhet!

Fjärrvärme Nossebro tätort

Fjärrvärme till privat- och företagskunder i Nossebro tätort

Nossebro Energi har sedan 2005 levererat fjärrvärme i Nossebro tätort till både privat– och företagskunder. Vårt fjärrvärmenät täcker stora delar av Nossebro och byggs ständigt ut. Vi leverar årligen ca 10 GWh värme till våra värmekunder.

Anslutning till vårt fjärrvärmenät kan vara möjligt beroende på var i Nossebro er fastighet är belägen. Välkommen att kontakta oss för offert på anslutningsavgift.

Fjärrvärmepriser för småhus (gällande från 2016-01-01, inklusive moms)
Småhus
(årlig förbrukning)
Total kostnad
per år (kr)
Varav fast
del (kr)
Varav rörlig
del (kr)
15.000 kWh FVP 100 15.656 0 15.656
20.000 kWh FVP 101 20.785 0 20.785
30.000 kWh FVP 102 31.312 0 31.312
40.000 kWh FVP 103 41.750 0 41.750
Förutsättningar för priset FVP 104