Badtemp Webcam Mycket Väl Godkänt i kundnöjdhet!

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor och svar om solel/solceller

Har du andra frågor som inte besvaras här nedan så kontakta oss gärna så skall vi göra vårt bästa för att svara.

Vad är det för skillnad på solfångare och solceller?

En solfångare omvandlar solens strålar till varmvatten medan en solcell genererar elektricitet.

Hur fungerar solel-paketet?

I paketet ingår särskilda takfästen som du monterar direkt på taket och fäster solcellsmodulerna på. Växelriktaren som kopplas till solcellsmodulerna omvandlar likspänningen till växelspänning 230 V AC50 HZ. Växelriktaren kopplas sedan till elcentralen.

Hur går anslutning till elnätet till?

När ditt nätbolag fått meddelande om att anläggningen är installerad tar de kontakt med dig för att bestämma en tid för mätarbyte.

Hur länge håller en solcellsmodul?

Livslängden beräknas till mer än 25 år. Solcellsmodulen har upp till 25 år en effektgaranti på 80%.

Tänk på takets livslängd.

Hur mycket el ger solceller i vårt klimat?

Solceller fungerar utmärkt i svenskt klimat. De genererar el både i solljus och dagsljus.

I Sverige finns bra förutsättningar för solel, med en solinstrålning nästan lika hög som i centrala Europa. Produktionskapaciteten är ca 130 kWh/m² och år i Göteborgsregionen.

Vad betyder kWp?

Enheten kWp står för kilowattpeak och mäter toppeffekten som en solcell kan producera givet vissa bestämda förhållanden.

Producerar solcellerna el även under vintern?

Under vintern är det få soltimmar och solen står lågt på himlen, så produktionen är mycket liten – eller ingen alls om man har snö på panelerna. Störst är produktionen mellan mars och oktober.

Kan man lagra energin?

Det finns batteri som lagrar energi tills du behöver den.

Ansök om stöd för att investera i energilagring hos energimyndigheten se länk.

Stöd till energilagring »

Kan jag sälja överskottsel och kan jag få elcertifikat?

Vi köper gärna din överskottsel. Elcertifikat systemet innebär att du får ett (1) elcertifikat/ursprungsgaranti av staten för varje 1000 kWh  producerad el. Genom att sälja elcertifikat och ursprungsgarantier till din elhandlare får du en extra intäkt utöver själva elförsäljningen. Ansökan gör du hos Energimyndigheten.

Praktiskt att känna till

  • Solcellerna kräver fri takyta som vetter mot syd, väst eller öst.
  • Solceller kan monteras på de flesta takbeläggningar, vissa kräver lite extra arbete.
  • Vi installerar inte på eternit–tak.
  • Solcellsanläggning kräver mycket lite service eftersom det inte finns så många rörliga komponenter.
  • Solcellernas verkningsgrad påverkas väldigt lite av smuts och snö.
  • Vid strömavbrott slutar anläggningen att producera el av säkerhetsskäl.
  • Statligt stöd för energilagring finns att söka hos energimyndigheten
  • Det går även att söka investeringsstöd till energilagring se länk:
    energimyndigheten energilagring »