FAQ Badtemp Webcam Mycket Väl Godkänt i kundnöjdhet!

Nättaxa

Nättaxa 16–25 ampere

Rörlig avgift – Normaltariff (Från och med 2023-01-01)

26 öre/kWh (32.5 öre/kWh inkl. moms)

Energiskatt (Från och med 2024-01-01)

42,8 öre/kWh (53,5 öre/kWh inkl.moms)

Tabell Enkeltariff (gäller fr.o.m. 2024–01–01)

Normalabonnemang:

  • Säkring 16A: 3.830:- (4.788:- inkl. moms)
  • Säkring 20A: 4.480:- (5.600:- inkl. moms)
  • Säkring 25A: 5.140:- (6.425:- inkl. moms)

Lägenhetsabonnemang:

  • Säkring 16A: 1.560:- (1.950:- inkl. moms)

Har jag rätt säkring?

För information om annan huvudsäkring kontakta kundtjänst.

Myndighetsavgift (debiteras särskilt)

Nätövervakningsavgift: 3:-/år + moms
Elberedskapsavgift: 45:-/år + moms
Elsäkerhetsavgift: 9,50:-/år, momsfri

Engångsavgifter

Vid anslutning eller utökning av abonnemanget erlägger abonnenten en engångsavgift som bestäms av abonnemangets storlek och föreliggande anläggningskostnad. Avgiften utgörs av ett grundbelopp enligt följande tabell som gäller upp till 25A.

Avstånd¹ Avgift²
0 – 200 meter 29.000 kr
200 – 600 meter 29.000 kr + 250 kr/meter
600 – 1200 meter 97.700 kr + 596 kr/meter
1200 meter – 1800 meter 164.900 kr + 345 kr/meter
¹ Avstånd till närmaste anslutningspunkt (fågelvägen)
² Avgift (belopp exklusive moms)

Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon. Räkneexempel: En anslutning på 700 meter får som mest kosta 97.700 kr + (700-600) x 596 kronor/meter =157300kr.

Över 25A: Offert, Speciella villkor gäller.

Andel i föreningen: 1.000:-

  • Anm. 1: Engångsavgiften inkluderar framdragande av kabelservis till i abonnemangsavtal angiven leveranspunkt.
  • Anm. 2: Vid byte av säkring mot större erlägges en engångsavgift som utgör 390:- exkl moms per Ampere med bastal 25A.
  • Anm. 3: I fastigheter med flera abonnemang på en och samma servis utgår engångsavgift enligt särskilda bestämmelser.
  • Anm. 4: Engångsavgifter erlägges i förskott.