FAQ Badtemp Webcam Mycket Väl Godkänt i kundnöjdhet!

Nya elnätspriser från den 1 januari 2023

Från årsskiftet höjer vi den rörliga elnätsavgiften med 8,75 öre till 32,5 öre/kwh inkl. moms. Den fasta avgiften som du betalar för den säkring du utnyttjar är oförändrad. Samtidigt höjs energiskatten med 4 öre till 49 öre/kwh inkl moms. Det ger en ökad kostnad med 106 kr/månad för den som förbrukar 10 000 kwh/år.

Orsaken till höjningen beror främst på att vi som elnätsföretag har fått kraftigt ökade kostnader för inleveransen av el från vår huvudleverantör Vattenfall. Dessutom köper även vi en stor mängd el för våra nätförluster. Med nuvarande elpriser så ger det ökade kostnader även för oss.

Vill du veta mer om våra elnätsavgifter så kontakta vår kundtjänst.