FAQ Badtemp Webcam Mycket Väl Godkänt i kundnöjdhet!

Skattereduktion / Bidrag

Vilka regler som gäller för skattereduktion

Skattereduktion för installation av grön teknik för privatpersoner.

Från och med 1 januari 2023.

Skattereduktionen ges för kostnaderna för arbete och material med

  • 20 procent för installation av solceller, högst 50 000 kr per person och år
  • 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi,  högst 50 000 kr per person och år
  • 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon,  högst 50 000 kr per person och år
  • Obs!  Skattereduktionen för grön teknik är sammanlagt högst 50 000 kr per person och år.

Kostnader för utrustning och resor som företaget har i samband med installationen ger inte rätt till avdrag.                Ett schablon avdrag med 3% tillämpas på totalsumman.

Tänk på att du behöver ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen.

Vill du veta mer om den nya skattereduktionen.