FAQ Badtemp Webcam Mycket Väl Godkänt i kundnöjdhet!

Skattereduktion / Bidrag

Vilka regler som gäller för skattereduktion

Skattereduktion för installation av grön teknik för privatpersoner.

Från och med 1 januari 2021.

Skattereduktionen ges för kostnaderna för arbete och material med

  • 15 procent för installation av solceller, högst 50 000 kr per person och år
  • 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi,  högst 50 000 kr per person och år
  • 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon,  högst 50 000 kr per person och år

Kostnader för utrustning och resor som företaget har i samband med installationen ger inte rätt till avdrag.                  Ett schablon avdrag med 3% tillämpas på totalsumman.

Tänk på att du behöver ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen.

Skattereduktion för installation av grön teknik för Företag

Ansökningsstopp ligger fast och inga nya finns att söka.  De föreslagna 260 miljoner kronorna kommer därmed att gå till de kommuner och företag som redan har ansökt och står i kö för att få stöd.

Vill du veta mer om den nya skattereduktionen. 
Till Regeringskansliet industrins gröna omställning i höstbudgeten.

Se intressant artikel från SVT hur det gick för Magnus när han nekades ROT-avdrag:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/magnus-satte-solceller-pa-stallet-istallet-for-huset-nekades-avdrag