FAQ Badtemp Webcam Mycket Väl Godkänt i kundnöjdhet!

Solcellssystem

Våra olika solcellssystem

Vi har flera olika solcellssystem att välja på, kompletta med solceller/solpaneler och växelriktare. Vi offererar nyckelfärdiga anläggningar efter Ert behov och förutsättningar  Se nedan för information.

Det vanligaste installationen till villor är c:a 10,0 kW.

För lantbruk och fastigheter med stora tak och hög energiförbrukning.

Vi anpassar alltid anläggningen efter dina förutsättningar och behov.

  • Strängväxelriktare är det vanligaste systemet. Vi installerar växelriktare från flera olika leverantörer. Vår mest levererade växelriktare är från Tyska SMA. Klicka här för mer info om SMA strängväxelriktare.

  • FerroAmp är en Svensk produkt som har ett unikt system med många möjligheter, b.la. lagring och laddning. Klicka här för mer info om FerroAmps unika system.

  • AP-Systems med mikroinverter, perfekt till en villaanläggning upp till c:a 10 kW. Har en bra visualisering till panelnivå och även bra vid skugga. Är utbyggnadsbart även i olika väderstreck. Klicka här för mer info om AP-Systems mikroinverter.

Att tänka på innan du beställer din första solcellsanläggning

Bygglov

Krav på bygglov finns inte längre men det kan finnas undantagsregler i vissa kommuner. Vänd dig till din miljö– och byggnadsnämnd för att ta reda på vad som gäller där du bor.

Installation

Själva anslutningen till elnätet samt installation av solcellspanelerna måste göras av en behörig elektriker i samråd med ditt elnätsbolag. Allt övrigt arbete kan du anlita en hantverkare till.

Kontakta ditt elnätsbolag

Innan du installerar din solcellsanläggning böe du kontakta ditt elnätsbolag i god tid för att få veta dina förutsättningar. Nätägaren byter ut din elmätare utan kostnad mot en produktionsmätare.

Läs mer på Energimyndigheten: Solelportalen »

Skatteregler

Elproduktion med solceller

Du som har installerat solceller på din villa, ditt fritidshus eller på ditt garage betalar du ingen skatt på den el som du producerar och använder för eget bruk.

Denna information gäller dig som bor i egen villa eller tillbringar viss tid i ditt fritidshus och har en solcellsanläggning på byggnaden. Den gäller också om du har en solcellsanläggning på ett garage som finns på villafastigheten eller fritidshusfastigheten.

Det finns tre olika skatter som kan komma ifråga om du säljer överskottsel: inkomstskatt, energiskatt och mervärdesskatt (moms). Här nedan förklarar vi mer om reglerna som gäller.

Moms

Om du säljer el från din solcellsanläggning måste du alltid betala moms på den ersättning du får som överstiger 30.000kr/år. För att betala momsen behöver du registrera dig hos Skatteverket för momsbetalning.

Dra av moms för investeringskostnader

Huvudregeln är att du inte får dra av moms för inköp till en "stadigvarande bostad". En solanläggning som du installerar på din bostad eller ditt garage räknas som inköp till stadigvarande bostad. Du kan bara dra av momsen från inköp till solcellsanläggningen om den "uteslutande används för ekonomisk verksamhet" – det vill säga att du säljer all el som du producerar.

Inkomstskatt

Att ha en solcellsanläggning på din villa räknas inte som att du har en näringsverksamhet. Det innebär att inkomsterna från försäljningen av överskottselen istället räknas som kapitalinkomst på produkt från privatbostad, och du har ett grundavdrag på 40.000 kr innan inkomstskatteplikten träder i kraft.

För de allra flesta blir därför denna inkomst skattefri.

Inkomstskatt av kapital är 30%.

Energiskatt

Om du bara producerar och levererar el från solcellsanläggningen behöver du inte betala energiskatt för elen. Detta gäller under förutsättning att ersättningen för den levererade elen inte överstiger 30.000 kronor, samt el framställd av producent som förfogar över en installerad generatoreffekt om mindre än 100 kW.

F-skatt

Även om du måste registrera dig och betala moms, räknas inte solcellsanläggningen som näringsverksamhet. Därför kan du inte få F–skatt för försäljningen av el från dina solceller. Om du har en F–skatt för annan verksamhet, kan du inte använda den i detta sammanhang eftersom det inte ingår i din näringsverksamhet.

Mer information

Ytterligare information från skatteverkets hemsida »