FAQ Badtemp Webcam Mycket Väl Godkänt i kundnöjdhet!

AP-System microinverter

Perfekt för en villaanläggning upp till cirka 10 kW

Microinverter är ett flexibelt system och bra vid skuggrisk

En microinverter placeras på taket under panelen och kan kopplas ihop med flera paneler. De största fördelarna med systemet är att microinverten kopplar förbi den panelen som utsätts för skugga och att man gör om likström till växelström redan på taket som gör att man inte får någon likström i fastigheten. Systemet är också enkelt att bygga ut eftersom man är oberoende av någon växelriktare eller placering av paneler i olika väderstreck.

Visualiseringen visar varje panels produktion och ger en god kontroll. Du kan se din produktion i din telefon och på leverantörens webbplats.