FAQ Badtemp Webcam Mycket Väl Godkänt i kundnöjdhet!

FerroAmp hubbsystem

Unikt svenskt system med många möjligheter

FerroAmp – ett svenskt system som kan så mycket mer

Ett FerroAmp-system arbetar på ett helt annat sätt än andra system. Det har s.k. SSO:er (solsträngsoptimerare) som placeras innanför taket och 1 SSO betjänar en sträng 3 - 18 paneler. En hubb (växelriktaren) känner av vilken fas som har högst belastning i fastigheten. Hubben kan utjämna effekten på faserna, då får man lägre belastning på huvudsäkringen.

FerroAmp-systemet kan även ladda ett lagringsbatteri och ladda en elbil direkt med likström vilket är väldigt effektivt. Vill man snabbladda en elbil och bara har 16amp i huvudsäkring räcker oftast inte det. En FerroAmp kan ta lite ström från varje fas och göra en kraftig fas för snabbladdning.

På ferroamps portal ser man hela energiflödet: produktionen från taket vidare till huset och till nätet, den el du säljer samt effekten per solsträng, fasbalansering.