FAQ Badtemp Webcam Mycket Väl Godkänt i kundnöjdhet!

Strängväxelriktare SMA

Strängväxelriktare är det vanligaste systemet

Strängväxelriktare från SMA – ett vanligt, enkelt och säkert system

Tyska SMA:s strängväxelriktare arbetar med att solpanelerna ligger i strängar (slingor). Panelsträngarna kan läggas i olika väderstreck, det vanligaste är att man lägger flest på södertak.

Visualiseringen av din produktion kan du se i en App på telefonen och i tillverkarens webbportal.