Badtemp Webcam Mycket Väl Godkänt i kundnöjdhet!

Strängväxelriktare SMA

Strängväxelriktare är det vanligaste systemet

Strängväxelriktare från SMA – ett vanligt, enkelt och säkert system

Tyska SMA:s strängväxelriktare arbetar med att solpanelerna ligger i strängar (slingor). Panelsträngarna kan läggas i två olika väderstreck, det vanligaste är att man lägger flest på södertak.

I visualiseringen på en strängväxelriktare ser man den totala produktionen.