Badtemp Webcam Mycket Väl Godkänt i kundnöjdhet!

SolarEdge med optimerare

System som lämpar sig framförallt vid mycket skugga

Kopplar förbi vid skugga

SolarEdge-systemet har en liten elektronisk enhet, en s.k. optimerare, som sitter under varje panel. Optimeraren har en funktion som kopplar förbi panelen som utsätts för skugga, vilket gör att inte hela strängen (slingan) går ner i effekt vilket händer på en strängväxelriktare. Blir det något fel eller strömavbrott kopplar optimeraren ner likspänningen till c:a 30 volt på likströmssidan.

Visualiseringen på ett SolarEdge-system visar varje panels produktion och ger en god kontroll.