FAQ Badtemp Webcam Mycket Väl Godkänt i kundnöjdhet!

SolarEdge med optimerare

System som lämpar sig framförallt vid mycket skugga

Kopplar förbi vid skugga

SolarEdge-systemet har en liten elektronisk enhet, en s.k. optimerare, som sitter under varje panel. Optimeraren har en funktion som kopplar förbi panelen som utsätts för skugga, vilket gör att inte anläggningen går ner i effekt frånsett den skuggade panelen. Blir det något fel eller strömavbrott kopplar optimeraren ner likspänningen till c:a 30 volt på likströmssidan.

Visualiseringen på ett SolarEdge-system visar varje panels produktion och ger en god kontroll. Du kan se din produktion i din telefon och på leverantörens webbplats.