FAQ Badtemp Webcam Mycket Väl Godkänt i kundnöjdhet!

Trädfällning

Trädfällning nära elledning

Ska du fälla träd nära vår elledning? Då vill vi att du hör av dig till oss innan, så att vi är med och bevakar att elledningen inte kommer till skada.

Om du fäller ett träd och det faller på våra ledningar och du inte har beställt trädbevakning, måste du betala för den skadade ledningen. Behöver du hjälp med trädfällning kontaktar du en kunnig entreprenör för jobbet.

Om ett träd lutar mot en ledning eller ser ut att kunna falla ner och skada en ledning anmäler du det till oss. Du behöver inte betala något om det inte är du som orsakat att trädet riskerar att falla.