Värme / Kyla

Vi på Nossebro Energi värme/kyla är specialicerade på installation av värmepumpar och kylanläggningar. Vi utför service (även garanti) på IVT och Daikin värmepumpar.

Vi installerar och servar kylanläggningar för storkök, butik och industrier.
Vi utför även årliga kontroller enligt gällande föreskrifter.

Nossebro Energi värme/kyla är medlem i Branschorganisationen Svenska kyl– och värmepumpföreningen.
Nossebro Energi är ackrediterade av Swedac för tryckprovning och täthetskontroll av kyl- och värmepumpsanläggningar samt certifierade incert för köldmedieingrepp. Samtliga montörer är certifierade. Vi är också miljöcertifierade enligt ISO 14001.

SKVP-MedlemCMYK_noframe