Service på värmepump och kylanläggning

Vi utför service på IVT och Daikin värmepumpar. Vi utför service av hela värmepumpen så som kylkretsen (gas/kyldmedie) styr och reglersystem, VVS som cirkulationspumpar osv.

Vi utför återkommande serivce – som är lämplig att utföra var 3-4 år – på villavärmepumpar till
en kostnad av 1.850 kronor inkl moms. Detta för en optimal och säker drift.

Vi utför service på kylanläggningar för industri, butik och storkök samt årliga kontroller enligt gällande föreskrifter. Vid stora anläggningar arbetar vi efter ett avtal där vi tar ansvar för inrapportering av köldmediekontrollerna.

Vi utför årliga kontroller enligt gällande föreskrifter.

Välkommen att kontakta oss!
Pereric ”Pejjen” Johansson 0512–79 81 04 eller pejjen@nossebroenergi.se

Vid akuta fel på kvällar och helger ring vår beredskap
0512–78 21 98 eller 0512–78 21 99

Nossebro Energi värme/kyla är medlem i Branschorganisationen Svenska kyl– och värmepumpföreningen.
Nossebro Energi är ackrediterade av Swedac för tryckprovning och täthetskontroll av kyl- och värmepumpsanläggningar samt certifierade incert för köldmedieingrepp. Samtliga montörer är certifierade. Vi är också miljöcertifierade enligt ISO 14001.

SKVP-MedlemCMYK_noframe