Kylanläggningar

Nossebro Energi värme/kyla utför installation av kylanläggningar för industri, mindre butik och storkök.

Vi bygger kompletta kylanläggningar inkl styr och reglerutrustningar i vår verkstad vilka levereras med totalinstallation.

Vi installarerar luftkonditioneringar även med så kallad passivkyla från berggrunden.

Vi utför årliga kontroller enligt gällande föreskrifter.

Välkommen att kontakta oss!
Pereric ”Pejjen” Johansson 0512–79 81 04 eller pejjen@nossebroenergi.se

Nossebro Energi värme/kyla är medlem i Branschorganisationen Svenska kyl– och värmepumpföreningen.
Nossebro Energi är ackrediterade av Swedac för tryckprovning och täthetskontroll av kyl- och värmepumpsanläggningar samt certifierade incert för köldmedieingrepp. Samtliga montörer är certifierade. Vi är också miljöcertifierade enligt ISO 14001.

SKVP-MedlemCMYK_noframe