FAQ Badtemp Webcam Mycket Väl Godkänt i kundnöjdhet!

Vanliga frågor

Denna sida är uppdelad i olika kategorier beroende på verksamhetsområde. Klicka på respektive fråga för den kategori du undrar över för att läsa vårt svar, eller använd sökfältet för att se vilka frågor som kan stämma in på det du undrar över.

Har du andra funderingar så är du alltid välkommen att kontakta oss för mer information!

Filtrera frågor på fritext (töm fältet för att visa alla):

Kategori: Bredband

Det finns flera orsaker till varför detta kan krångla.

1. Börja med att starta om din router. Vänta sedan fem minuter och prova igen.

2. Om du har en dator med nätverksuttag kan du dra ur kabeln som kommer från kundutrustningen (den vita lådan med lampor som heter CTS) som går till WAN eller Internet uttaget på routern och sätt sladden i datorn och vänta en minut. Fungerar det nu är det fel på routern och den behöver då bytas ut.

3. Om det fortfarande inte fungerar skall du ringa din tjänsteleverantör. Om du har Nossebro Energi ringer du 0512-79 81 00.
Långsamt bredband kan ha flera orsaker. På länken nedan finns en bra lathund för vad man skall undersöka för att så snabbt och enkelt som möjligt hitta eventuella problem.

Felsökning av långsamt bredband
Enklaste sättet att beställa en bredbandstjänst är att följa denna länk Bredbandstjänster

För att se priserna klickar du på "beställ här", du kommer då till en beställningssida där du lägger tjänsten du vill ha i kundvagnen och fyller i de uppgifter som krävs.
Vår kundtjänst får sedan beställningen och aktiverar tjänsten.

Gäller främst iPhone/iPad

Detta har inget med bredbandet i sig att göra utan beror på att krypteringstypen WPA/WPA2 inte längre är säker.

För att lösa detta behöver man ändra krypteringstyp till WPA2/WPA3 i routern. Alla routrar är lite olika och hur man i just din router finns beskrivet i instruktionsboken. Om man saknar instruktionsbok kan denna oftast återfinnas på tillverkarens hemsida.

Om routern inte har WPA2/WPA3 som val kan man behöva uppgradera mjukvaran i routern, detta finns också beskrivet i manualen. Om routern är äldre kan det vara så att den behöver bytas ut för att lösa problemet.

En ny router kan man köpa i vår butik eller i där man säljer datorer

Om ingen lampa lyser på kundutrustningen och det finns el i vägguttaget så har antingen kundutrustningen gått sönder eller så har nätadaptern gått sönder.

Man kan då prova med en annan nätadapter som ger 12 volt. Om lamporna då tänds så är det nätadaptern som gått sönder. Det finns nya att köpa i vår butik i Nossebro för 100:-.

Om lamporna på kundutrustningen fortfarande inte tänds så har kundutrustningen gått sänder och måste bytas ut. Kundutrustngingen ägs av fastighetsägaren och en faktura skickas på kostnaden för kundutrustningen. Arbetetstid och resa för besöket står Nossebro Energi för.

OBS! Felanmälan på kundutrustningen skall som alltid göras till tjänsteleverantören.

Kategori: Elhandel

Spotpriset sätt alltid kl 13:00 dagen innan leverans.

Spotpris på Nordpool och är exklusive handelskostnader och elhandelsföretagens påslag.

Spotpriset finns på länken nedan:

Nordpool

Att producera sin egen el är i första hand något för dig som önskar bli mer självförsörjande på el.

Vi på Nossebro Energi köper det överskott av producerad el som du inte själv kan använda.

  • Vi på Nossebro energi erbjuder Nyckelfärdiga solcellspaket - vi hjälper dig hela vägen.

Nyfiken på solceller klicka här

Med timmätning så varierar ditt elpris beroende på vilket tid på dygnet du använder elen. Då är det viktigt att du har koll på hur och när elpriset varierar.

Med ett timbaserat elavtal är det viktigt att du styr din elanvändning till tider då elpriset är lägre, annars finns risken att elkostnaderna blir högre än vid ett traditionellt rörligt elprisavtal. Timpriset är ett genomsnitt av priset på elbörsen den senaste månaden.

Användningen av el har en funktion, det är inget självändamål att använda den. Det kan vara för att producera aluminium, utföra något som att tvätta eller laga mat eller ge komfort som ljus och värme.

El ska användas effektivt, men en ökad elanvändning kan faktiskt spara energi och minska miljöpåverkan. Ett bra sådan exempel är att ersätta bensin/diesel med el i bilar, och gräsklippare.

Elpriset styrs av efterfrågan, vädret och årstiden samt konjunkturen.

Större delen av all el som produceras säljs via nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Varje dag beräknas priset för kommande dag, varje enskild timme.

  • I Norden är det i första hand nivåerna i vattenmagasinen samt väderprognoser för kommande dygn där nederbörd, vind och temperatur som påverkar både utbudet och efterfrågan. Även tillgängligheten i kärnkraften och valutan är av stor betydelse.
  • Utöver det pris som man får betala för elen på elbörsen, så tillkommer sedan kostnad för så kallade elcertifikat samt moms. Ungefär 40% av din totala elräkning utgörs av olika skatter och avgifter – om de höjs eller sänks påverkar också elpriset.

Ja, det är samma elektroner. Fast genom att välja el med särskild märkning (vatten, vind, miljömärkning etc) så visar du vilken typ av elproduktion som efterfrågas.

En elproducent får ursprungsgarantier baserat på hur mycket eller lite CO2-utsläpp deras produktion genererar. Värdet av dessa garantier påverkas av hur många som väljer den typen av produktion.

  • Ju fler kunder som aktivt väljer en viss produktionstyp desto större blir värdet på ursprungsgarantin och producentens lönsamhet. Det i sin tur gör det intressant att investera i denna typ av produktion.

Kategori: Värme/Kyla

Din värmepump har ett larm eller en varning, en indikation på att något inte står riktigt rätt till.
Det finns många olika larm och varningar, de betyder lite olika saker.
Om din värmepump har en display kan du se i den vad det står för larm och vad det betyder.

*Du kan prova att kvittera larmet på displayen eller starta om värmepumpen en gång genom att slå av strömbrytaren till värmepumpen, vänta några minuter, slå sedan på strömmen för att se om larmet kommer tillbaka.
*Larmar den på hög pressostat kan du prova att göra rent filtret på den ”varma sidan”.
*Larmar den på låg pressostat kan du prova att göra rent filtret på den ”kalla sidan”.
Skötselråd och instruktionsfilmer för att göra rent filter, ställa in värmekurvor mm finns på https://www.ivt.se/support/skotselrad/ där du kan välja aktuell värmepumpsmodell.

Det går bra att kvittera larmet ca 2 gånger för att se om larmet kommer tillbaka,
Observera gärna hur lång tid det tar innan larmet kommer åter.
Om värmepumpen larmar trots att du kvitterat några gånger, låt värmepumpen stå kvar med larm (kvittera inte mera). Larmdrift går igång automatiskt efter ca 1 timma då värme och varmvatten säkerställs med hjälp av elpatronen.

Vissa varningar stoppar inte kompressordriften, utan indikerar bara att något är i olag och behöver rättas till.
Återkom sedan till oss för att boka tid för en felsökning av din värmepump.
Larmet finns där för att skydda din värmepump, så det är en kortsiktig lösning att kvittera larmet.
Se så att inställningarna på kontrollen till din värmepump inte har ändrats.
De olika symbolerna för värme eller kyla står i displayen på kontrollen, t.e.x:
Snöflinga betyder att den blåser kall luft
Sol betyder att den blåser varm luft.

Läs mer om de olika symbolerna i din värmepumpsmanual.

Kategori: Elnät

Stödet baseras på elförbrukningen per månad och är enligt tabellen nedan.

Förbrukning per månad (kWh)Stöd per månad (kr)
700 – 899100:-
900 – 999200
1000 – 1099300
1100 – 1199400
1200 – 1299500
1300 – 1399700
1400 – 1499900
1500 – 15991100
1600 – 16991300
1700 – 17991500
1800 – 18991700
1900 – 19991900
Över 20002000
Energistödet ges till hushåll, där man själv bor.

Tex så kommer en lantbrukare som vanligtvis står som enskild firma få kompensation om hen har sitt bostadshus på anläggningen. De privata fastighetsägarna kommer endast få elprisstöd på den anläggning där de själva bor, inte på anläggningar med hyresgäster.
Ett strömavbrott kan bero på flera saker och det första man gör är att ta reda på om strömavbrottet bara är i mitt hus/lägenhet.

Kontrollera först om jordfelsbrytaren har löst ut.
Om jordfelsbrytaren har löst ut kan man återställa denna. Löser den omedelbart ut igen kan man skruva ur/slå av alla säkringarna innan man återställer jordfelsbrytaren och sedan slå på säkringarna en och en, vänta en liten stund mellan varje säkring och se så det håller. Om det är en eller flera säkringar som löser ut jordfelsbrytaren ligger felet i den kretsen. Om du inte kan lösa felet själv kontaktar du din elektriker för hjälp.

Kontrollera om huvudsäkringarna har gått.
Om en eller flera huvudsäkringar har gått brukar det finnas el i delar av huset/lägenheten och lampor kan lysa svagare än normalt. Bryt huvudbrytaren som oftast är placerad intill elmätaren och byt sedan huvudsäkringarna, återställ därefter huvudbrytaren igen. Om alla säkringarna byttes och det fortfarande saknas ström på någon fas, kontakta Nossebro Energi på 0512-79 81 00.

Vår målsättning är att det ska vara med på fakturan som går ut i maj månad. Vilket verkar vara ganska vanligt på flera nätbolag.
Kompensationen ges till våra elnätskunder och beloppet kommer läggas tillgodo och räknas av på fakturan.

Kategori: Solceller

Under vintern är det få soltimmar och solen står lågt på himlen, så produktionen är mycket liten – eller ingen alls om man har snö på panelerna. Störst är produktionen mellan mars och oktober.
Vi köper gärna din överskottsel. Elcertifikat systemet innebär att du får ett (1) elcertifikat/ursprungsgaranti av staten för varje 1000 kWh producerad el. Genom att sälja elcertifikat och ursprungsgarantier till din elhandlare får du en extra intäkt utöver själva elförsäljningen. Ansökan gör du hos Energimyndigheten.
  • Solcellerna kräver fri takyta som vetter mot syd, väst eller öst.
  • Solceller kan monteras på de flesta takbeläggningar, vissa kräver lite extra arbete.
  • Vi installerar inte på eternit–tak.
  • Solcellsanläggning kräver mycket lite service eftersom det inte finns så många rörliga komponenter.
  • Vid strömavbrott slutar anläggningen att producera el av säkerhetsskäl.

Det finns batteri som lagrar energi tills du behöver den.

För privatpersoner finns möjlighet till Grönt Rot bidrag 50% eller Max 50.000 kr/person och år.

Livslängden beräknas till mer än 25 år. Solcellsmodulen har upp till 25 år en effektgaranti på 86%.

Tänk på takets livslängd.

När ditt nätbolag fått meddelande om att anläggningen är installerad tar de kontakt med dig för att bestämma en tid för mätarbyte.
Enheten kWp står för kilowattpeak och mäter toppeffekten som en solcell kan producera givet vissa bestämda förhållanden.
I paketet ingår särskilda takfästen som du monterar direkt på taket och fäster solcellsmodulerna på. Växelriktaren som kopplas till solcellsmodulerna omvandlar likspänningen till växelspänning 230 V AC50 HZ. Växelriktaren kopplas sedan till elcentralen.

Solceller fungerar utmärkt i svenskt klimat. De genererar el både i solljus och dagsljus.

I Sverige finns bra förutsättningar för solel, med en solinstrålning nästan lika hög som i centrala Europa. Produktionskapaciteten är ca 130 kWh/m² och år i Göteborgsregionen.

En solfångare omvandlar solens strålar till varmvatten medan en solcell genererar elektricitet.