FAQ Badtemp Webcam Mycket Väl Godkänt i kundnöjdhet!

Vanliga frågor

Klicka på respektive fråga för att läsa vårt svar. Har du funderingar så är du alltid välkommen att kontakta oss för mer information!

Filtrera frågor på fritext (töm fältet för att visa alla):

Kategori: Bredband

Det finns flera orsaker till varför detta kan krångla.

1. Börja med att starta om din router. Vänta sedan fem minuter och prova igen.

2. Om du har en dator med nätverksuttag kan du dra ur kabeln som kommer från kundutrustningen (den vita lådan med lampor som heter CTS) som går till WAN eller Internet uttaget på routern och sätt sladden i datorn och vänta en minut. Fungerar det nu är det fel på routern och den behöver då bytas ut.

3. Om det fortfarande inte fungerar skall du ringa din tjänsteleverantör. Om du har Nossebro Energi ringer du 0512-79 81 00.
Långsamt bredband kan ha flera orsaker. På länken nedan finns en bra lathund för vad man skall undersöka för att så snabbt och enkelt som möjligt hitta eventuella problem.

Felsökning av långsamt bredband
Enklaste sättet att beställa en bredbandstjänst är att följa denna länk Bredbandstjänster

För att se priserna klickar du på "beställ här", du kommer då till en beställningssida där du lägger tjänsten du vill ha i kundvagnen och fyller i de uppgifter som krävs.
Vår kundtjänst får sedan beställningen och aktiverar tjänsten.

Gäller främst iPhone/iPad

Detta har inget med bredbandet i sig att göra utan beror på att krypteringstypen WPA/WPA2 inte längre är säker.

För att lösa detta behöver man ändra krypteringstyp till WPA2/WPA3 i routern. Alla routrar är lite olika och hur man i just din router finns beskrivet i instruktionsboken. Om man saknar instruktionsbok kan denna oftast återfinnas på tillverkarens hemsida.

Om routern inte har WPA2/WPA3 som val kan man behöva uppgradera mjukvaran i routern, detta finns också beskrivet i manualen. Om routern är äldre kan det vara så att den behöver bytas ut för att lösa problemet.

En ny router kan man köpa i vår butik eller i där man säljer datorer

Kategori: Värme/Kyla

Din värmepump har ett larm eller en varning, en indikation på att något inte står riktigt rätt till.
Det finns många olika larm och varningar, de betyder lite olika saker.
Om din värmepump har en display kan du se i den vad det står för larm och vad det betyder.

*Du kan prova att kvittera larmet på displayen eller starta om värmepumpen en gång genom att slå av strömbrytaren till värmepumpen, vänta några minuter, slå sedan på strömmen för att se om larmet kommer tillbaka.
*Larmar den på hög pressostat kan du prova att göra rent filtret på den ”varma sidan”.
*Larmar den på låg pressostat kan du prova att göra rent filtret på den ”kalla sidan”.
Skötselråd och instruktionsfilmer för att göra rent filter, ställa in värmekurvor mm finns på https://www.ivt.se/support/skotselrad/ där du kan välja aktuell värmepumpsmodell.

Det går bra att kvittera larmet ca 2 gånger för att se om larmet kommer tillbaka,
Observera gärna hur lång tid det tar innan larmet kommer åter.
Om värmepumpen larmar trots att du kvitterat några gånger, låt värmepumpen stå kvar med larm (kvittera inte mera). Larmdrift går igång automatiskt efter ca 1 timma då värme och varmvatten säkerställs med hjälp av elpatronen.

Vissa varningar stoppar inte kompressordriften, utan indikerar bara att något är i olag och behöver rättas till.
Återkom sedan till oss för att boka tid för en felsökning av din värmepump.
Larmet finns där för att skydda din värmepump, så det är en kortsiktig lösning att kvittera larmet.
Se så att inställningarna på kontrollen till din värmepump inte har ändrats.
De olika symbolerna för värme eller kyla står i displayen på kontrollen, t.e.x:
Snöflinga betyder att den blåser kall luft
Sol betyder att den blåser varm luft.

Läs mer om de olika symbolerna i din värmepumpsmanual.

Kategori: Elhandel

Spotpriset sätt alltid kl 13:00 dagen innan leverans.

Spotpris på Nordpool och är exklusive handelskostnader och elhandelsföretagens påslag.

Spotpriset finns på länken nedan:

Nordpool

Kategori: Elnät

Stödet baseras på elförbrukningen per månad och är enligt tabellen nedan.

Förbrukning per månad (kWh)Stöd per månad (kr)
700 – 899100:-
900 – 999200
1000 – 1099300
1100 – 1199400
1200 – 1299500
1300 – 1399700
1400 – 1499900
1500 – 15991100
1600 – 16991300
1700 – 17991500
1800 – 18991700
1900 – 19991900
Över 20002000
Energistödet ges till hushåll, där man själv bor.

Tex så kommer en lantbrukare som vanligtvis står som enskild firma få kompensation om hen har sitt bostadshus på anläggningen. De privata fastighetsägarna kommer endast få elprisstöd på den anläggning där de själva bor, inte på anläggningar med hyresgäster.
Kompensationen ges till våra elnätskunder och beloppet kommer läggas tillgodo och räknas av på fakturan.
Vår målsättning är att det ska vara med på fakturan som går ut i maj månad. Vilket verkar vara ganska vanligt på flera nätbolag.
Ett strömavbrott kan bero på flera saker och det första man gör är att ta reda på om strömavbrottet bara är i mitt hus/lägenhet.

Kontrollera först om jordfelsbrytaren har löst ut.
Om jordfelsbrytaren har löst ut kan man återställa denna. Löser den omedelbart ut igen kan man skruva ur/slå av alla säkringarna innan man återställer jordfelsbrytaren och sedan slå på säkringarna en och en, vänta en liten stund mellan varje säkring och se så det håller. Om det är en eller flera säkringar som löser ut jordfelsbrytaren ligger felet i den kretsen. Om du inte kan lösa felet själv kontaktar du din elektriker för hjälp.

Kontrollera om huvudsäkringarna har gått.
Om en eller flera huvudsäkringar har gått brukar det finnas el i delar av huset/lägenheten och lampor kan lysa svagare än normalt. Bryt huvudbrytaren som oftast är placerad intill elmätaren och byt sedan huvudsäkringarna, återställ därefter huvudbrytaren igen. Om alla säkringarna byttes och det fortfarande saknas ström på någon fas, kontakta Nossebro Energi på 0512-79 81 00.